Verktøy og selvhjelp for barn og familier

Vi har hjemmeoppgaver og mestringsverkstøy tilgjengelig for barn og deres familier. Verktøyene brukes for å få bedre utbytte av behandling med psykolog og inneholder engasjerende faginnhold, øvelser og oppgaver. Last ned verktøy og oppgaver under.

sanity imagesanity image

TANKEFABRIKKEN

I dette verktøyet bruker vi «tankefabrikken» som et bilde på hvordan både barn og voksne kan forholde seg til negative og ubehagelige tanker med «frakoblet oppmerksomhet», i stedet for å gå inn i grubling eller bekymring. Dette verktøyet kan hjelpe både barn og voksne.

VIKTIGHETEN AV Å SI "UNNSKYLD"

I en hektisk og krevende hverdag skal man som foreldre ikke bare regulere og håndtere barnas følelser, men også forholde seg til sine egne følelser. Dette kan ofte resultere i et utbrudd rettet mot barnet, selv om hovedårsaken var egentlig noe helt annet. I dette verktøyet viser vi deg hvordan du skal håndtere en slik situasjon på.

FREMME SELVBEVISSTHETEN

Dette verktøyet skal hjelpe med å fremme følelsesbevissthet hos barn kan bidra til større grad av følelsesregulering hos barnet. Følelsesbevissthet kan bidra til å utvikle egenomsorg, men også til å utvikle forståelse og empati rettet mot andres følelser.

LIVSHJULET - ARBEID MED SELVFØLELSEN

Selvtillit handler om troen på det man gjør, mens selvfølelsen handler om troen på den man er. Selvtilliten endres derfor etter hvilke situasjoner man står ovenfor, mens selvfølelsen gjerne er mer stabil. I dette verktøyet skal vi se på hvorfor det er viktig å vite forskjellen.

SELVMEDFØLELSE - Å MØTE SEG SELV MED GODHET

I en travel og hektisk hverdag, eller gjennom en tung periode i livet, er det viktig å møte seg selv med omsorg, godhet og aksept, slik som man gjerne møter andre når de har det vanskelig. I denne øvelsen skal du utforske hvordan du selv kan gi deg omsorg og støtte når du har det vanskelig eller kjenner deg stresset.

GOD PROBLEMLØSNING

Alle familier møter på vanskeligheter seg imellom eller med eksterne faktorer. Ofte kan det ende i frustrasjon, men med gode felles evner til å samarbeide og løse problemer kan det ha motsatt virkning. Det kan skape forståelse, enighet og styrke familien.

GRENSESETTINGSPLANLEGGING

Et verktøy for å hjelpe foreldre med å sette grenser ovenfor barnet i situasjoner som eksempelvis legging, gjennomføring av lekser, eller begrensing av skjermbruk.

PUSTEANKER

Dette er en enkel stabiliseringsøvelse som kan brukes både av barn og voksne. Hensikten med verktøyet er å roe ned kroppen ved hjelp av pusten.

TILBRINGE KVALITETSTID SAMMEN

Det er viktig å prioritere å sette av tid til å leke og ha det moro med barnet sitt i en hektisk hverdag. Hensikten med dette verktøyet er å vise deg hvordan du kan gjøre dette på en lettvint og morsom måte.

HVORDAN GI ROS? 

Alle trenger anerkjennelse i blant! Oppmerksomhet og ros formidler kjærlighet, noe spesielt barn trenger kontinuerlig påfyll av. Ros kan også bidra til å forsterke positiv atferd som man ønsker å se mer av, samtidig som det gir barn selvtillit og trygghet. Men hva kjennetegner god ros?

«HJELPEHÅNDA» - PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP

Et verktøy for å hjelpe barn og ungdom til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser, og dermed styre unna mange vansker.

Å VÆRE TANKEDETEKTIV

Ofte kan negative tanker lure seg inn i hjernen vår, og vi er ikke alltid bevisst hvor mye de påvirker oss. Gjennom å ta på seg rollen som "tankedetektiv" kan man lære seg å stoppe opp og ta et kritisk blikk på bekymringene sine.

FØLELSESTERMOMETERET

Når et barn opplever sterke følelser så er det ofte at de ikke helt klarer å uttrykke og/eller forstå de. Med “følelsestermometeret” kan barnet enkelt vurdere intensiteten på følelsene på en skala fra 1-10 og reflektere over hvordan det påvirker hverdagen og hvordan de har det.

FORESTILL DEG ROLIG

Noen ganger er livet turbulent, og vi kan ha behov for å roe ned og kjenne litt på positive følelser. Denne øvelsen kan brukes i alle situasjoner, både for voksne og for barn.

UNNGÅ VANSKELIGE SITUASJONER

Krangler og utfordringer tærer på energien og godviljen man har ovenfor hverandre i hjemmet. Derfor er det fint å forebygge slike situasjoner i størst mulig grad.

TRAPPESTIGEN MOT ANGST

Trappestigen er et verktøy for å redusere angsten hos barn ved gradvis eksponering. Her skal barn lære seg å stå stå opp imot angsten, og bli belønnet for det.

BLI KJENT - LEKEN

Et verktøy som støtter oppunder barn og unge som synes det er tungvindt å snakke om tanker og følelser ved å gjøre det på en morsom og strukturert måte.

3-KOLONNESKJEMA

Et verktøy som skal gjøre det lettere å forstå seg på sine negative tanker, samt forstå deres opprinnelse. Her legges vekt på følelsene og tankene som oppstår i forkant og i etterkant.