Abort

Abort: ulike typer abort, hvor og hvordan kan du få hjelp (2022)

Abort er en prosess der en graviditet blir avsluttet før fullgåtte 22 uker. Dette skjer enten av kroppen selv, eller ved at den gravide velger å avslutte svangerskapet. I denne artikkelen kan du lese mer om abortloven i Norge, forskjellen om spontan og provosert abort, hvor du henvender deg og hvordan en abort foregår, samt hvordan vi kan hjelpe deg i situasjonen du står i.

Abortloven i Norge - hvordan fungerer den?

I Norge har kvinnen rett til selvbestemt abort innen utgangen av uke 12 av svangerskapet, så sant det ikke er medisinske årsaker som taler sterkt imot. Ønsker kvinnen abort skal hun få grundig informasjon om hvordan dette gjøres og hvilken risiko det innebærer.

Etter uke 12 av svangerskapet må man søke en nemd om godkjenning for abort og ifølge loven kan en provosert abort kun gjennomføres etter uke 12 dersom:

  • Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse
  • Dersom det setter kvinnen i en vanskelig livssituasjon
  • Det er stor fare for alvorlig sykdom hos barnet (som følge av arvelig sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet)
  • Dersom kvinnen ble gravid under forhold som er nevnt i straffeloven (f eks overgrep)
  • Hvis kvinnen er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad.
sanity imagesanity image

Spontanabort

En spontanabort er når kroppen selv støter fra seg fosteret før fullgåtte 22 uker (kommer barnet ut etter uke 22 omtales det som fødsel, og da enten dødfødsel dersom barnet ikke kan reddes eller levendefødt dersom det overlever). Tidlig i graviditeten skjer dette oftest fordi det er noe alvorlig galt med fosteret, og det ville ikke ha utviklet seg til et levedyktig barn. Senere i graviditeten skyldes det oftere feil med morkaken, infeksjoner eller alvorlig sykdom hos mor.

Provosert abort

En provosert abort er når man ikke ønsker å beholde barnet, og man avslutter svangerskapet enten medisinsk (ved hjelp av tabletter) eller kirurgisk (ved hjelp av utskrapning fra livmoren). Om det blir medisinsk eller kirurgisk abort avgjøres av hvor langt i svangerskapet du er kommet. Dette vurderes av gynekologene på sykehuset.

Lengden beregnes fra første dag av siste menstruasjon, det vil si forrige gang du hadde menstruasjon og ikke tidspunktet for samleie. Er man usikker på når første dag av siste menstruasjon var, kan svangerskapslengden også estimeres fra ultralyd og størrelsen på fosteret. Man kan tidligst utføre abort i uke 6. av svangerskapet.

Har det gått mer enn 12 uker må man søke via et nemd. Abortnemdet består av to leger, en mann og en kvinne, hvorav den ene skal være ansatt ved avdelingen der svangerskapsavbrytelsen eventuelt skal foregå og den andre legen er utnevnt at fylkeslegen.

Uteblitt menstruasjon - hva gjør jeg nå?

Har du ikke fått menstruasjon til den tiden du pleier, er det lurt å ta en graviditetstest. Du kan enten få kjøpt hjemmetester på apoteket, eller få tatt en test hos lege. Begge er like sikre, og oppdager graviditet like tidlig.

På apoteket er det flere typer du kan velge mellom. Det finnes en pakke med 8 teststrimler, som koster rundt 200 kr. Denne testen kan tas fra den dagen du forventer menstruasjon, der man må samle urin i en beholder. Med andre type tester kan du tisse rett på pinnen, også disse er mest sikre fra den dagen du forventer menstruasjon, men noen kan tas 5-6 dager før ventet menstruasjon. Er den da negativ og man fortsatt har sterk mistanke om graviditet er det lurt å teste en gang til en uke senere.

sanity imagesanity image

Disse testene selges som regel i pakker med en eller to tester, og koster 130-200 kr. Det finnes også en type test med ukeindikator, som viser deg hvor mange uker det er siden unnfangelse (ikke hvor langt på vei i svangerskapet). Disse testene koster 160-250 kr og selges i pakker med 1-2 tester.

Abort - hvor skal man henvende seg og hvordan foregår det?

Har du testet positivt (du er gravid), men du ønsker ikke å beholde barnet, har du i Norge rett til selvbestemt abort frem til utgangen av 12. svangerskapsuke. Hvis du er over 16 år kan du selv ringe direkte til valgfritt sykehus for å avtale time for abort uten henvisning fra lege eller helsesykepleier. Abort er gratis å utføre på sykehus og det finnes også gratis offentlige tilbud for veiledning dersom man er usikker. Amathea.no er en gratis tjeneste for deg som er usikker på graviditeten.

Når du har kontaktet sykehuset får du en time til konsultasjon. Her får du grundig informasjon om hvordan en provosert abort utføres, samt en ultralyd som fastsetter hvor langt svangerskapet er kommet. Er det under 9 uker, tilbys de fleste en medisinsk abort. Denne foregår enten hjemme eller på sykehus, hvor de fleste velger å gjøre det hjemme.

Medisinsk abort
Man får først en pille, og så en annen pille 1-3 døgn senere. Disse pillene fungerer slik at de setter i gang en “fødsel” hvor livmoren støter fosteret fra seg. De fleste vil abortere innen 4-6 timer etter pille nummer to. Dette gir smerter, og de fleste synes paracet sammen med et ibux-lignende preparat lindrer godt. Det er vanlig med litt etterfølgende smerter og ca to døgn med kraftig blødning etter aborten.

Kirurgisk abort
Blir det besluttet en kirurgisk abort foregår denne på sykehuset, oftest i en lett narkose, hvor gynekologen bruker et vakuum-sug for å tømme livmorhulen. Har svangerskapet kommet lengre enn 12 uker, kan en abort utføres først når det er godkjent fra nemd. Dette er da en medisinsk abort som utføres på sykehuset.

Komplikasjoner
Det er sjeldent med komplikasjoner etter en abort, og i de fleste tilfeller skyldes disse en ufullstendig tømning av livmoren. Kvinnen vil da oppleve vedvarende kraftig blødning og noen ganger smerter. Det er da viktig å ta kontakt med sykehuset igjen så raskt som mulig.

Sjansen for å bli gravid etter abort
En abort minsker ikke sjansen for å bli gravid igjen på et senere tidspunkt, men noen studier har vist en lett økt risiko for tidlig fødsel ved et senere svangerskap.

Sykemelding
Etter en abort utført i 1 trimester har man som regel behov for 3 dager med sykemelding etter aborten. I 2 trimester vurderes behovet for sykemelding individuelt.

Ofte stilte spørsmål

Når kan man ta abort?

En abort kan utføres tidligst i uke 6, og senest i uke 12 av svangerskapet. Etter uke 12 må man søke om å få utføre en abort.

Må jeg til fastlegen for å få hjelp til abort?

Er du under 12 uker på vei kan du ringe ditt lokalsykehus og få hjelp til en abort der. Er du 12 uker eller mer, må du til fastlegen for å få hjelp til å søke abortnemdet om godkjennelse av en abort. Mange synes også det er fint å få en prat med fastlegen innen de bestemmer seg for abort eller ikke. Er du under 16 år må du til fastlegen først.

Vil en abort gjøre at det blir vanskeligere å bli gravid senere?

Nei, en abort minsker ikke sjansen for å bli gravid senere.

Er medisinsk og kirurgisk abort like trygt?

Begge metoder er trygge, men ved medisinsk abort er det mindre risiko for infeksjon og komplikasjoner som kan gjøre skade på livmoren ved en kirurgisk abort.

Jeg har nettopp tatt en abort og har det tungt, hvor kan jeg få hjelp?

Det finnes dessverre ikke så mange støttegrupper etter en abort (hverken spontan abort eller provosert abort). Fastlegen kan være en god person å kontakte for en prat og veiledning. Eventuelt har kommunen lavterskeltilbud man kan benytte seg av. Disse varierer litt fra kommune til kommune, så det beste vil være å gå inn på hjemmesiden til kommunen der du bor, og se hva de har å tilby av støtte.

Forfatter: lege Martine Hallin Henriksen
Sist oppdatert: 11.07.2022

Kilde

Norsk elektronisk legehåndbok, (2020), Provosert abort, (online), tilgjengelig fra: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/gynekologi/tilstander-og-sykdommer/abort/abort-provosert/, hentet: 12.06.2020

Lovdata, (2020), Lov om svangerskapsavbrudd, (online), tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-13-50, hentet: 23.06.2020