Dr.Dropin og åpenhetsloven

Dr. Dropin er forpliktet til å respektere menneskerettighetene, oppfylle lovens krav og levere høykvalitets helsetjenester i samsvar med internasjonale standarder.

sanity imagesanity image

Menneskerettigheter og gode arbeidsforhold

Som en del av vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold, er vi i Dr. Dropin opptatt av å overholde lovens krav. Vårt mål er å levere helsetjenester av høy kvalitet og samtidig følge internasjonale standarder og prinsipper for menneskerettigheter. Vi forplikter oss til å drive virksomheten på en ansvarlig, etisk, og bærekraftig måte som respekterer og fremmer menneskerettighetene. Vi tar vårt ansvar med å overholde loven på alvor, og vi vil utføre vårt arbeid med å ivareta lovens krav i samsvar med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger.

Derfor vil vi innen 30. juni 2023 og deretter årlig, eller ved vesentlige endringer i vår risikovurdering, gjennomføre en vurdering i samsvar med lovens krav. Dette viser vårt engasjement for åpenhet og ansvarlighet i vår virksomhet.

Hvis du ønsker mer informasjon eller har spørsmål angående vår aktsomhetsvurdering, ta gjerne kontakt med oss på hei@drdropin.no

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger, 2022-2023