Vi vet at kjemi er viktig – bli bedre kjent med psykologene våre!

Hos oss møter du dyktige psykologer med bred erfaring med behandling av ulike psykiske problemstillinger fra både offentlig- og privat helsetjeneste. Snakk med oss om livets opp- og nedturer, og få hjelp til å mestre utfordringene i hverdagen.

Se ledige timer

Ingeborg er autorisert psykolog og har flere års erfaring fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hun spesialiserer seg innen samfunns- og allmennpsykologi, og er snart ferdig psykologspesialist. Gjennom årene har hun arbeidet med et bredt spekter av psykiske plager, og hennes kompetanse og interessefelt dekker alt fra mildere til mer komplekse problemstillinger. Ingeborg har særlig erfaring med angstproblematikk, vansker knyttet til livsbelastninger og nære relasjoner, samt utfordringer knyttet til svangerskaps- og barseltiden. Hun har også god erfaring med foreldreveiledning og er engasjert i å hjelpe mennesker i ulike livsfaser.

Ingeborg er opptatt av å hjelpe klienter med å skape mening og forståelse for hvorfor vi handler eller føler som vi gjør, og sammen finne noen gode endringsmål. Ingeborg vil beskrive seg selv som en omtenksom og nysgjerrig person som er god til å lytte. Hun er opptatt av å gi plass til det vanskelige, og samtidig legge til rette for en uformell stemning hvor det er kort vei til smil og latter.


Ingeborg har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst og uro💭 stress 💭 depresjon 💭 selvfølelse 💭 relasjonelle vansker 💭 livsbelastninger 💭 vansker i svangerskaps- og barseltiden 💭 fødselsdepresjon og fødselsangst 💭 VR-trening ved sosial angst

Du kan møte Ingeborg i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Se ledig tid for disse tjenestene:

Ingeborg

Pernille er autorisert psykolog og har flere års erfaring med individualterapi for voksne, ungdom og barn. Hun har erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske vansker og lidelser. Pernille er opptatt av at terapi rommet skal være et trygt sted der vi sammen kan utforske følelser, tanker og relasjoner. Pernille er særlig opptatt av følelsers betydning, samtidig som hun har en tilnærming der kunnskap fra ulike terapiretninger integreres. Pernille er opptatt av å arbeide på en måte som er tilpasset hver enkelt alle mennesker er ulike og har ulike behov.

Terapi er et samarbeidsprosjekt der terapeuten sitter med teoretisk og metodisk kunnskap, mens klienten er ekspert på egne vansker, erfaringer og liv. Terapi er en effektfull behandlingsform for psykiske plager, men kan også være nyttig hvis man har et ønske om å forstå seg selv og andre bedre eller har behov for å gjøre endringer i sitt liv. Pernille har et ønske om at timene oppleves meningsfulle og hjelpsomme for de som oppsøker oss.

Pernille har særlig erfaring med:

💭 spiseforstyrrelse/spiseproblematikk 💭 livsstilsendringer 💭 relasjonelle vansker 💭 traumer/livskriser 💭 angst/stress 💭 depresjon 💭 selvfølelse 💭 parterapi 💭 VR-trening ved sosial angst

Du kan møte Pernille i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Pernille

Andreas er en autorisert psykolog som har kompetanse på et vidt spekter av psykiske utfordringer. Han har tidligere jobbet mye med vansker i nære relasjoner, og er spesielt opptatt av hvordan slike utfordringer kan påvirke hvordan man har det med seg selv. Samtidig har han erfaring med å behandle blant annet angstproblematikk, smerter, nedsatt selvbilde og depresjon.

Andreas mener at best resultat i terapi oppnås når denne skreddersys individets unike behov. Sammen med klienten søker han å enes om konkrete endringsmål, og jobbe målrettet mot disse. Endringsmål kan for eksempel være å bryte ut av fastlåst og negativt tankemønster, bli flinkere på å håndtere stress livet har å by på, eller forbedre selvbildet. I terapirommet ønsker Andreas å skape trygge rammer der alt kan deles. Andreas tenker den gode samtalen kjennetegnes av åpenhet, sårbarhet og felles utforsking. Samtidig er det alltid rom for humor og latter.


Andreas har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 depresjon 💭 parforhold 💭 kjærlighetssorg 💭 bekymring 💭 selvbilde

Du kan møte Andreas i vår klinikk i Hegdehaugsveien eller over video.

Andreas J

Ida er autorisert psykolog og har god erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og lavterskeltjenester med behandling av voksne. Hun har jobbet mye med angst, overtenking og stressrelaterte vansker og kan tilby ulike metoder for å hjelpe deg med dette. Her er metakognitive verktøy et godt eksempel.

Noen ganger kan problemer handle mer om situasjonen vi er i eller forholdet til personene rundt oss. Da kan det være godt å sortere rundt dette, for eksempel ved å kartlegge sammen hva en selv kan gjøre og ikke. Ida tilbyr også parterapi.

Ida har troen på forebygging og mener at det er viktig å bli bedre kjent med seg selv og egne mestringsstrategier, spesielt hvis du opplever at de samme problemene kommer tilbake flere ganger. Det å gå til en psykolog er ikke forbeholdt de med alvorlige diagnoser, man kan også forhindre en del utfordringer ved å prate om det før det rekker å vokse seg større.

Ida har særlig erfaring med:

💭 angst 💭 nedstemthet 💭 relasjonsvansker 💭 selvfølelse 💭 bekymring og stress 💭 livsbelastninger 💭 fobier

Du kan møte Ida i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Ida GIda G
Ida G

Katrine er autorisert psykolog og har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, hvor hun har jobbet med utredning og behandling av voksne med ulike psykiske lidelser. Hun har jobbet med blant annet angst, depresjon, livsendringer, traumer, personlighetsproblematikk, psykoser og ettervirkninger av dette, samt pårørendearbeid.

En god relasjon er essensielt for vellykket behandling. Katrine er spesielt opptatt av å møte klientene med respekt, åpenhet og nysgjerrighet, og at behandlingssituasjonen oppleves trygg, uavhengig av hvor store utfordringer man opplever. Terapirommet skal være et sted hvor man kan senke skuldrene og være ærlig om sine tanker og følelser.

Terapi er samarbeid med mål om å se på egne reaksjonsmønstre, identifisere ressurser, sette ord på følelser og forstå seg selv bedre. Gjennom dette kan vi sammen finne frem til gode mål eller løsninger, og skape den endringen du selv ønsker.

Katrine har særlig erfaring med:

💭 Depresjon 💭 Angst 💭 Relasjonsvansker 💭 Traumer/PTSD 💭 Stress 💭 Psykose 💭 Pårørende

Du kan møte Katrine i vår klinikk i Stavanger eller over video.

Katrine

Maren er autorisert psykolog med erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og kommunal psykisk helsetjeneste. Hun har arbeidet med utredning og behandling av et vidt spekter av psykiske lidelser og jobbet mye med blant annet traumebehandling, grubling, overtenking, depresjon og angst.

Maren ønsker å skape et trygt terapirom der du opplever å bli sett og hørt. Hun er opptatt av å tilpasse behandling etter dine behov, og har bred erfaring med å ta i bruk ulike metoder for å finne frem til hva som passer for nettopp deg.

I terapirommet ønsker hun å gi innsikt og forståelse for dine egne følelser og reaksjoner. Med nye måter å forstå dine handlingsmønstre på, kan dere sammen reflektere rundt nyttige tiltak som kan bidra til å skape de endringene du ønsker.

Maren har særlig erfaring med:

💭 Traumer/krisereaksjoner 💭 Stress 💭 utmattelse 💭 Søvnvansker 💭 Grubling og depresjon 💭 Bekymring og angst 💭 Relasjonelle vansker💭 Selvkritikk, selvfølelse og skam 💭 Spiseproblematikk

Du kan møte Maren i vår klinikk i Stavanger eller over video.

MarenMaren
Maren

Mari er autorisert psykolog og har erfaring med både ungdom og voksne. Hun har jobbet med et bredt spekter av psykisk problematikk, som lav selvfølelse, skam, relasjonsvansker, angst, depresjon og spiseforstyrrelser. Hun er blant annet opptatt av tema som selvivaretakelse, selvhevdelse og selvfølelse.

Mari ønsker å legge til rette for en trygg og åpen relasjon hvor alt kan snakkes om. Hun tilpasser behandlingen etter dine behov og er opptatt av at du skal føle deg tatt på alvor og møtt med empati og varme.


Mari har arbeidet flere år i Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) og har erfaring fra overvektspoliklinikk. Erfaringene har skapt et brennende engasjement for behandling av overvekt, emosjonell spising og overspisingslidelse. Dersom du kjenner deg alene i en vektnedgangsprosess eller opplever å ha et usunt forhold til mat, kropp og vekt, er du også hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Mari har særlig erfaring med:

💭 selvfølelse og selvivaretakelse 💭 spiseforstyrrelser 💭 overspising/emosjonell spising 💭 livsstilsendringer 💭 relasjonsvansker 💭 sinnemestring 💭 angst 💭 depresjon 💭 VR-trening ved sosial angst

Du kan møte Mari i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Mari

Henriette er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på et bredt spekter av psykiske lidelser, og har blant annet erfaring med individualterapi, familiesamtaler og veiledning av foreldre.

Henriette er opptatt av å tilpasse behandlingen basert på den enkeltes problemstilling, behov og ønsker. Hun vil møte deg på en nysgjerrig og empatisk måte, og ønsker å skape et samtalerom der det kjennes trygt å utforske det som oppleves som vanskelig.

Henriette har erfaring med:

💭 angst 💭 vanskeligheter i forhold 💭 depresjon 💭 selvfølelse 💭 barn og tenåringer

Du kan møte Henriette i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Henriette

Camilla har åtte års erfaring som psykolog, både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hun spesialiserer seg innen samfunns- og allmennpsykologi, og er snart ferdig psykologspesialist. Camilla har arbeidet med et bredt spekter av psykiske lidelser som angst, depresjon og traumer - og har også vært tilknyttet et spesialteam for spiseforstyrrelser. Hun har erfaring med både individualterapi og familieterapi.

Camilla videreutdanner seg også innen parterapi, og er spesielt opptatt av hvordan ulike tilknytningsmønstre spiller inn i parforholdet, og parforholdets store innvirkning på hvordan vi mennesker har det i hverdagen.

I terapirommet ønsker Camilla at du skal bli møtt på en trygg og ivaretakende måte. Det skal være rom for å ta opp det du har på hjertet, enten det er stort eller lite. Du skal også oppleve at det er trygt å tematisere hva du synes fungerer og ikke i terapien. Terapi er en prosess hvor du som klient står i sentrum.

Camilla har erfaring med temaer som:

💭 angst 💭 depresjon 💭 spiseforstyrrelser 💭 traumer 💭 relasjonsvansker 💭 selvfølelse 💭 vansker i svangerskaps- og barselstiden 💭 parterapi

Du kan møte Camilla i vår klinikk i Kirkegata eller over video.

Camilla

Rebecca er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten, hvor hun har jobbet med behandling og utredning av et bredt spekter psykiske lidelser. Rebecca er opptatt av å møte alle pasienter med varme og nysgjerrighet og å skape en god og trygg relasjon. 

I behandling er hun opptatt av å se det individuelle mennesket først, og skreddersy behandlingen til den enkelte, da ingen mennesker er like. Sammen vil dere komme frem til en arbeidsmetode og målsetning som passer akkurat deg.

Rebecca har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 angst 💭 personlighetsforstyrrelser 💭 belastende livshendelser 💭 selvfølelse 💭 grensesetting 💭 relasjonsvansker 💭 søvnproblemer 💭 VR-trening mot sosial angst

Du kan møte Rebecca i vår klinikk i Hegdehaugsveien eller over video.

Rebecca

Kristina er autorisert psykolog og har mange års erfaring med individualterapi og å møte mennesker i ulike utfordrende livssituasjoner. Hun har jobbet i lavterskeltjenester og i spesialisthelsetjenesten med behandling av psykiske lidelser og plager som blant annet depresjon og nedstemthet, stressplager og belastende livshendelser, angst/uro, selvfølelelsproblematikk og livsstilsproblematikk.

Kristina vil møte deg med varme, nysgjerrighet og aksept. Hun er opptatt av at du skal føle deg sett og forstått og at samtalene tilpasses den enkeltes behov.

Kristina har erfaring med temaer som:
💭 depresjon og nedstemthet 💭 stress 💭 angst/uro 💭 belastende livshendelser 💭 relasjonsvansker 💭 livsstilsendring 💭 jobb- og studierelaterte utfordringer

Du kan møte Kristina i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

KristinaKristina
Kristina

Mari er autorisert psykolog og har arbeidet med individualterapi og familiesamtaler i førstelinjetjenesten. Hun har erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser som depresjon, angsttilstander og reaksjoner på belastende livshendelser. Hun har også kompetanse på tematikk knyttet til identitet, selvfølelse og relasjonelle vansker.

Mari er opptatt av at terapirommet skal oppleves trygt og at du skal være komfortabel med å ta opp alt du har behov for i samtalene. Hun vil hjelpe deg med å utforske tankene, følelsene og handlingene dine, samt bidra til å finne frem til endringer av de mønstrene som skaper vanskeligheter og ubehag i hverdagen.

Mari har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 angst 💭 belastende livshendelser 💭 identitet 💭 selvfølelse 💭 relasjonsvansker 💭 VR-trening ved sosial angst

Du kan møte Mari over video – les mer om vår videotjeneste her.

Mari

Marlene er autorisert psykolog og har flere år med erfaring fra individual- og gruppeterapi i spesialisthelsetjenesten. Hun er spesielt interessert i følelser og hvordan de påvirker vår psykisk helse og selvivaretakelse, og hvordan tidligere vonde opplevelser kan påvirke livet i nåtid. For Marlene handler terapi om en utforsking og en økende innsikt i seg selv og sin historie. Det er viktig for henne at terapirommet oppleves varmt og trygt, hvor man jobber sammen om vanskelige følelser, opplevelser eller relasjoner. Å gå til terapi med en støttespiller på laget kan hjelpe deg med å forstå hvilke prosesser som bidrar til å utløse og opprettholde vanskelige tanker, følelser og handlinger, som igjen kan føre til endring og bedring.

Marlene har erfaring med:

💭 angst 💭 belastende livshendelser 💭 relasjonsvansker 💭 egenomsorg 💭 følelsesregulering 💭 selvfølelse 💭 traumer 💭 mindfullness

Du kan møte Marlene over video – les mer om vår videotjeneste her.

MarleneMarlene
Marlene

Rikke er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet med individualterapi med voksne pasienter. Hun har kompetanse på utredning og behandling av et bredt spekter av problemstillinger. Med genuinitet, varme og aksept ønsker Rikke at det skal føles trygt å utforske vanskelige temaer i terapirommet. Dette kan for eksempel være fastlåste tanker og følelser, gjentagende livsmønstre og reaksjoner på vonde hendelser. Sammen vil dere finne mål for terapien, samt den tilnærmingen og det tempoet som passer best for deg.

Rikke har særlig erfaring med:

💭 grubling/bekymring 💭 depresjon 💭 angst 💭 selvfølelse 💭 overtenking 💭 relasjonelle vansker 💭 søvnproblemer 💭 VR-trening ved sosial angst

Du kan møte Rikke i vår klinikk i Hegdehaugsveien eller over video.

Rikke

Johanne er autorisert psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi, og har i tillegg en doktorgrad i psykologi. Hun har mer enn 13 års erfaring som psykolog fra spesialisthelsetjenesten, ulike kompetansesentre og fra privat praksis. Johanne har erfaring med et bredt spekter av psykiske lidelser og livskriser, men særlig kompetanse på stress, angst, depresjon, traumer, psykoser, kognitive vansker og selvutvikling. Hun har spesial kompetanse på kognitiv adferdsterapi, men tilpasser tilnærming og metode for å imøtekomme dine behov.

Johanne er en empatisk og erfaren samtalepartner og kan blant annet hjelpe deg med å sortere tanker, bli bevisst egne mønstre, hjelp-til-selvhjelp og konkrete verktøy å jobbe med. Hun ønsker at det skal føles trygt å snakke om dine utfordringer og at du får en konkret behandlingsplan.

Johanne har særlig erfaring med:
💭 Angst og bekymring 💭 Utbrenthet og stressmestring 💭 Depresjon 💭Sorg, traumer, livsbelastninger og livskriser 💭 Utmattelse og fatigue 💭Pårørende terapi 💭 Søsken som pårørende 💭 Bipolar lidelse og psykose💭 Selvutvikling 💭 Hvordan leve med ADHD💭 Kognitiv svikt og demens 💭 Barnløshet og IVF forsøk 💭 Sjeldne diagnoser 💭 Relasjonsvansker

Du kan møte Johanne over video – les mer om vår videotjeneste her.

Johanne

Nnaka er autorisert psykolog med flere års erfaring som behandler i spesialisthelsetjenesten. Med fokus på trygghet, åpenhet og en god relasjon i terapirommet, inviteres du inn til å løse de aktuelle problemene dine.

I møte med Nnaka, er det ingen problemer som er for små til å kunne sees på. Fokuset ligger mot å oppnå større forståelse av seg selv og skape et rom hvor du vil oppleve deg respektert og tatt på alvor. Slik vil du få muligheten til å sortere, sette ord på og møte vonde følelser.


Nnaka har kompetanse og erfaring med behandling av et bredt spekter psykiske lidelser og utfordringer knyttet til:

💭 depresjon 💭 angst 💭 traumer 💭 selvfølelse 💭 relasjonsvansker

Du kan møte Nnaka i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Nnaka

Fredrik er autorisert psykolog med erfaring innen både forskning og terapi, samt fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av et bredt spekter psykiske plager. Han er særlig opptatt av hvordan samspillet mellom tanker, følelser og kroppslige reaksjoner kan påvirke hvordan vi har det psykisk. Det nære forholdet mellom kropp og sinn kan ha stor betydning i psykologisk behandling, og Fredrik har erfaring med dette fra arbeid med mennesker med kroniske smerter.

Som psykolog er Fredrik opptatt av å tilpasse terapien til hver enkelt person. Alle mennesker er forskjellige med ulike behov, uavhengig av diagnose. Det er derfor viktig for ham å møte hver pasient med en åpen og nysgjerrig holdning. I et terapirom skal det være trygt å snakke om vanskelige ting, og alt fra store til små vansker. Terapi er først og fremst et samarbeid der klientens behov sitter i førersetet.


Fredrik har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 søvnvansker 💭 utmattelse 💭 depresjon 💭 smerter 💭 selvfølelse 💭 fobier

Du kan møte Fredrik i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Fredrik

Oda er autorisert psykolog med erfaring fra utredning og behandling av barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske utfordringer fra førstelinje- og spesialisthelsetjenesten.

I terapirommet er hun opptatt av å skape trygghet og etablere en god relasjon. Hun vil møte deg med aksept og åpenhet og gi deg støtte, samtidig som hun vil utfordre deg for at du skal oppnå ønsket endring. Oda har en integrativ tilnærming til terapi, noe som betyr at hun benytter ulike behandlingsmetoder og er opptatt av at terapien tilpasses ditt behov, preferanse og bakgrunn. Hun anser terapi som et samarbeidsprosjekt hvor dere sammen kommer frem til terapiens mål og metode og i fellesskap utforsker det som er vanskelig.

Oda tilbyr terapi på norsk og engelsk, og har særlig erfaring:

💭 depresjon 💭 angst 💭 bekymringer 💭 uro og stress 💭 grensesetting 💭 kriser 💭 skyld 💭 selvhevdelse 💭 selvfølelse 💭 relasjonelle og emosjonelle vansker

Du kan møte Oda over video – les mer om vår videotjeneste her.

Oda Oda
Oda

Silje er autorisert psykolog og spesialist med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på utredning og behandling av angst og fobier, depresjon, alkohol- og andre avhengighetstilstander. Hun er opptatt av temaer som selvfølelse, skam og skyld, selvhevdelse og selvomsorg.

Silje vil møte deg på en nysgjerrig og ikke-dømmende måte og ønsker hjelpe deg med å identifisere tydelige mål, hindringer, og løsninger på dine utfordringer gjennom utforskning av tanker, følelser og handlinger.

Silje har særlig erfaring med:

💭 angst 💭 fobier 💭 depresjon 💭 rus og avhengighet 💭 selvfølelse 💭 skam

Du kan møte Silje over video – les mer om vår videotjeneste her.

Silje

Gjertrud er autorisert psykolog og har flere års erfaring med behandling av mennesker med et bredt spekter av psykiske lidelser. Hun tilpasser tilnærming og metode for å imøtekomme den enkeltes behov på en hensiktsmessig måte.

Gjertrud er en empatisk og erfaren samtalepartner og kan blant annet hjelpe deg i prosessen med å sortere tanker, sette ord på følelser i belastende livssituasjoner og utforske lite hensiktsmessige tankemønstre. Dette kan være i forbindelse med blant annet relasjonsvansker, stressmestring, angst og depresjon.

Hun ønsker at du skal oppleve å bli tatt alvor og at det skal føles trygt å snakke om dine utfordringer. Du vil få rom til å være den du er, samtidig som du blir utfordret på det som er nødvendig for å oppnå ønsket endring.

Gjertrud har særlig erfaring med:

💭 relasjonsvansker 💭 stressmestring 💭 belastende livshendelser 💭 angst 💭 depresjon

Du kan møte Gjertrud i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Gjertrud

Anita er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med voksne, barn, ungdom og deres familier. Hun har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker, og hun tilpasser tilnærming og behandlingsmetode basert på den enkeltes behov og problemstilling. De siste årene har Anita arbeidet med angstproblematikk som OCD, sosial angst, panikkangst, agorafobi/fobier og prestasjonsangst og da særskilt barn og ungdom som i møte med verden kan oppleve den overveldende.

Anita er opptatt av hvordan endringer kan skapes gjennom kjærlig, ikke- dømmende og gjerne humoristisk oppmerksomhet på hvordan du opplever ulike situasjoner og utfordringer og hvordan du møter disse. Ved å skape en trygg relasjon der du blir møtt med åpenhet, nysgjerrighet og empati, vil dere sammen kunne gå uroen i møte.


Anita har erfaring med temaer og vansker som:

💭 sosial angst 💭 panikkangst 💭 generalisert angst 💭 depresjon 💭 OCD 💭 selvbilde 💭 relasjonsvansker 💭 fobier

Du kan møte Anita i vår klinikk i Hegdehaugsveien eller over video.

Anita

Benjamin er autorisert psykolog med flere års erfaring innenfor spesialisthelsetjenesten og familievernet. Han har god kompetanse på tematikk som handler om identitet, relasjoner, livsutfordringer, og ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse.

Benjamin er opptatt av å møte deg på en respektfull, ikke-dømmende og varm måte. Terapirommet skal være et sted hvor dere sammen kan balansere alvor og humor, og hvor du skal kjenne deg trygg på at hva enn du kommer med blir du tatt imot på en god måte. Benjamin har troen på at dere sammen finner ut hva som passer for deg, og at du samtidig kan utfordres i samtaler med ham. Her skal det være lov til å prate om alt!

Benjamin har erfaring med temaer som:


💭 relasjoner 💭 identitet 💭 livsutfordringer 💭 psykisk helse 💭 grensesetting 💭 selvivaretagelse 💭 selvfølelse

Du kan møte Benjamin i vår klinikk i Kirkegata eller over video.

Benjamin

Hedda er autorisert psykolog som har erfaring med å møte mennesker i vanskelige livssituasjoner og har blant annet jobbet med krisehåndtering, foreldreveiledning, arbeidsrehabilitering og arbeidspsykologi. Hun har god kompetanse innen angstlidelser, tvang/OCD, men også depresjon, traumer, selvbildeproblematikk, livsbelastninger og relasjonsproblemer.

Hun er opptatt av å se den enkelte, være genuin, og møte mennesker på en empatisk måte der hun ønsker å skape et trygt rom for å kunne snakke om alt. Hedda hjelper blant annet med hvordan å forholde seg til vanskelige situasjoner, hendelser i livet, tanker, og følelser.

Hedda har særlig erfaring med:

💭 jobbrelaterte utfordringer 💭 beslutingsvegring 💭 OCD 💭 traumer 💭 støttet til pårørende 💭 fobier 💭 kriser

Du kan møte Hedda i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Hedda

Lydia er autorisert psykolog med erfaring med arbeid hos barn og ungdom, familieveiledning og voksne med kompliserte tilstander som psykose og rusproblematikk. Hun har bred erfaring innen utredning diagnostisering og behandling av barn, ungdom og voksne. Hun har en eklektisk tilnærming der hun tilpasser terapien utifra klientens behov og ønsker. Driver med frivillig arbeid med psykoedukasjon av psykiske lidelser for minoritetsgrupper. Hun ønsker å bidra med å utforske, forstå og endre vanskelige fastlåste følelser og tanker hos klienten. Lydia er åpen og empatisk, som ikke er redd for å utfordre klienten for å oppnå ønsket/nødvendig endring.

Hun har også kompetanse på terapi på flere språk som engelsk.

Lydia har erfaring med:

💭 angst 💭 livshendelser 💭 relasjonsvansker 💭 depresjon 💭 stress 💭 selvfølelse 💭 rusproblemer

Du kan møte Lydia i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Lydia

Frøydis har doktorgrad i psykologi og har jobbet som psykolog i over 20 år og elsker jobben sin. Bredden i det hun har erfaring med er stor og veldig varierende. På den ene siden har hun jobbet i lukkede kliniske institusjoner med alt fra seksualforbrytere, mordere og alvorlig schizofreni, og på den andre siden som privatpsykolog med alt fra individterapi med voksne og ungdom, parterapi, foreldreveiledning, og skoleveiledning.

Det viktigste for Frøydis er at du opplever lindring og mulig et totalt løft fra de vanskene du nå står overfor. Prating er viktig for å få en felles forståelse og erkjenning, men handling er viktigst for å endre en tilværelse. Derfor benytter hun seg ofte av rollespill og øvelser i terapirommet. I tillegg kan det hende du vil få hjemmelekser som kan øves på mellom samtalene om ønskelig.  


Frøydis har erfaring med temaer og vansker som:

💭 selvskading 💭 alkohol og rus 💭 seksuelle vansker 💭 angst 💭 selvfølelse 💭 autisme 💭 schizofreni 💭 traume 💭 depresjon 💭 sinnemestring 💭 skolevansker 💭 dysleksi 💭 pårørende terapi 💭 sorg

Du kan møte Frøydis over video – les mer om vår videotjeneste her.

FrøydisFrøydis
Frøydis

Helene er autorisert psykolog. Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og har jobbet med utredning og behandling av spiseforstyrrelser, både i gruppe og i individualterapi. Gjennom arbeidet har hun fått erfaring med vansker som traumer, depresjon, angst og personlighetsproblematikk. Sentral tematikk har vært skam, skyld, selvfølelse og egenverdi.

Helene er opptatt av å skape trygghet til å sette ord på det som er vanskelig. Skam og skyld kan være til hinder for en selv, hvor hun ønsker å formidle raushet og aksept i terapirommet. Hun er opptatt av å styrke evnen til å kjenne egne behov og sette grenser. Hun tenker at terapien kan ha rom for både alvor og humor, og være en lærerik og givende prosess. En plass hvor du kan snakke om det som er utfordrende, samtidig utforske nye sider og styrker ved en selv.


Helene har erfaring med temaer og vansker som:

💭 spiseforstyrrelser 💭 overspisingslidelse 💭 selvfølelse💭 skam 💭 relasjonsvansker 💭 Vansker med intimitet 💭 traume💭 depresjon 💭 angst

Du kan møte Helene i vår klinikk i Hegdehaugsveien eller over video.

Helene Helene
Helene

Christine er autorisert psykolog og har mange års erfaring med individualterapeutisk arbeid. Christine har en bred erfaringsbakgrunn med utredning og behandling av psykiske vansker i spesialisthelsetjenesten og hun har tatt en spesialisering i voksenpsykologi. Christine er særlig opptatt av arbeid med følelser i terapirommet, men tilpasser tilnærming basert på den enkeltes behov og problemstilling.

Christine ønsker å skape et trygt rom der du blir møtt med empati, varme og undring, slik at dere sammen kan vende blikket inn, utforske og forstå, eller endre det som er vanskelig. Det kan være snakk om vonde følelser, belastende hendelser, tanker eller mønstre i relasjon til deg selv og andre. Hun er også opptatt av hvordan din historie og dine livserfaringer har formet deg, men først og fremst hva som er hensiktsmessig for at du skal få det bedre og nå dine mål.

Christine har erfaring med temaer og vansker som:

💭 følelser 💭 selvfølelse💭stress💭 relasjoner 💭 angst/uro 💭 nedstemthet💭 livsbelastning💭 selvhevdelse

Du kan møte Christine i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Christine

Andrea er autorisert psykolog med mange års erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og kommunetjenesten. Hun har jobbet med voksne og unge voksne og har mye erfaring med behandling av angst, depresjon, jobb-og studierelatert stress, samt krisepsykologi ved akuttambulant enhet. I kommunen har hun jobbet med ungdom med vansker knyttet til skole, sosiale relasjoner og rus, samt foreldreveiledning og familieoppfølging. Andrea er opptatt av at det skal være trygt, nyttig og lav terskel for å snakke med noen om det som står i veien for å ha det bra i hverdagen.

Andrea har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 angst 💭 søvnvansker 💭 relasjonsvanker 💭 traumer 💭 jobb- og studierelaterte utfordringer 💭 sinnemestring 💭 ungdom 💭 foreldre 💭 personlighetsforstyrrelser

Du kan møte Andrea i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Andrea

Thomas ble autorisert psykolog i 2013 og har jobbet i lavterskeltjenester og i spesialisthelsetjenesten. Han har erfaring med både barn, ungdom og voksne og har bred kompetanse innen utredning og behandling av psykiske lidelser. Han har også tatt en doktorgrad i psykologi, der han forsket på viktigheten av å utforske klientens behov og la dette være styrende for terapiforløpet.


Thomas er opptatt av å forstå klientens unike perspektiv, for å hjelpe med å utforske og sette ord på det som er vanskelig. Nedstemthet, engstelse, lav selvfølelse og relasjonelle vansker kan lett påvirke våre liv og funksjon. Uansett om du tenker at vanskene er små eller store, vil det å utforske og sette ord på det som er vanskelig, ofte være til stor hjelp for mange. For å få til det er det viktig å skape et trygt samtaleklima, der nysgjerrighet, aksept og åpenhet er i fokus. Thomas tilbyr også parterapi.

Thomas har særlig erfaring med:

💭 depresjon 💭 selvfølelse 💭 engstelse💭 identitet 💭 ensomhet 💭 barn og unge 💭 relasjoner 💭 parterapi

Du kan møte Thomas i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Thomas

Viktoria er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet med individualterapi med både voksne, barn og ungdom. I sitt arbeid er hun spesielt opptatt av relasjoner, aksept, selvfølelse, skam og autentisitet. Hun har erfaring med et bredt spekter av psykiske vansker slik som depresjon, angst, spiseforstyrrelser, psykose, traumeproblematikk og personlighetsvansker. 

Som psykolog er Viktoria opptatt av å skape en god allianse og et rom hvor det kan oppleves trygt å dele sine tanker og følelser. Hun har et bevisst fokus på at vi mennesker er sammensatte individer med ulike utgangspunkt, erfaringer og egenskaper. Hun jobber eklektisk og forsøker derfor alltid å tilpasse terapimetode og tempo etter det som måtte passe den enkelte best. Sammen vil dere jobbe mot ditt terapeutiske mål og ønsker for behandlingen. 


Viktoria har erfaring med temaer og vansker som:

💭 selvfølelse 💭 relasjonsvansker 💭 skam 💭 angst 💭 depresjon 💭 stress 💭 sexologi

Du kan møte Viktoria i vår klinikk i Huitfeldts gate eller over video.

Viktoria

Rebecca er autorisert psykolog og har arbeidet med barn, ungdom og voksne. Hun har erfaring og kompetanse på utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker, fra spesialisthelsetjenesten og kommunen.
I terapirommet forsøker hun å skape en trygg atmosfære, og ønsker å møte deg der du er i livet. Gjennom et godt samarbeid finner dere ut av hvordan du best kan oppnå bedring eller endring i ditt liv. Rebecca er opptatt av å lære deg å kjenne og være en aktiv lytter.


Rebecca har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 depresjon 💭 relasjonsvansker 💭 foreldreveiledning 💭 stress 💭 selvfølelse 💭 belastende livshendelser

Du kan møte Rebecca over video – les mer om vår videotjeneste her.

Rebecca

Melina er autorisert psykolog og har erfaring med både utredning og behandling fra spesialisthelsetjenesten. Hun har jobbet med ulike psykiske plager som blant annet autisme, angst, depresjon, PTSD og ADHD, og tilbyr samtale for varierte problemstillinger – alt fra hverdagslige til mer alvorlige plager. Hun har erfaring med individualterapi, foreldreveiledning, familiesamtaler og skoleveiledning. Ingen utfordringer er for små i hennes terapirom. 

Melina er opptatt av at du som klient skal føle trygghet, empati og varme i terapien. Hun møter deg med en ikke-dømmende og nysgjerrig holdning slik at dere sammen kan utforske det som blir vanskelig. I terapi tilpasser hun alltid behandlingen til den enkelte personens særpreg, ønsker og mål. Melina ønsker å hjelpe klienten med å bli bedre kjent med seg selv og komme i kontakt med følelsene sine, slik at det blir enklere å bruke behovene de signaliserer som veiledning i livet. Det viktigste for Melina er at du føler du blir sett og tatt på alvor i terapirommet, samtidig som hun utfordrer der det trengs. Dette kan noen ganger innebære at du får hjemmelekser og/eller at det gjøres ulike aktiviteter og øvelser i terapi.

Melina tilbyr terapi på norsk og engelsk, og har særlig erfaring med:

💭 grensesetting 💭 selvfølelse 💭 angst 💭 depresjon 💭 traumer/PTSD 💭 selvskading

Du kan møte Melina over video – les mer om vår videotjeneste her.

Melina

Ingrid er autorisert psykolog med flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har jobbet med utredning og behandling av både barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser. Ingrid er opptatt av å møte deg med varme og profesjonalitet. Hun ønsker å skape et trygt og ikke-dømmende rom for både små og store utfordringer. Hun har jobbet mye med engstelse, uro, stress, utmattelse, påtrengende tanker og vanskelige følelser. Det kan ofte gi mening å utforske slike tanker og følelser, og sammen finne nye og mer hensiktsmessige måter å forholde seg til disse på.

For Ingrid er det viktig at terapien føles som et samarbeid. Hun engasjerer seg i dine utfordringer og ønsker sammen med deg å definere målet for terapi. Det er større sjanse for å lykkes dersom man er enige om målet og ærlige om hvordan prosessen oppleves.


Ingrid har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 søvnvansker 💭 bekymringstanker 💭 depresjon 💭 skam 💭 ADHD 💭 autismespekterforstyrrelse

Du kan møte Ingrid i vår klinikk i Hegdehaugsveien eller over video.

Ingrid

Yasmin er autorisert psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet poliklinisk med voksne, barn, ungdom og deres pårørende. Hun har erfaring innen et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker og har blant annet kompetanse på behandling av angstlidelser, depresjon, traumelidelser, relasjonsutfordringer og selvbildeproblematikk. Hun er opptatt av tema som selvfølelse, selvhevdelse og selvomsorg. I sin spesialistoppgave skrev hun om «skamfølelse i terapi», og om hvor viktig det er å identifisere og å aktivt ta tak i det som ligger til grunn for overveldende skamfølelse hos enkelte. Hos henne vil du få hjelp til å sette ord på egne behov, både ovenfor deg selv og i møte med andre. Yasmin tilpasser utredning og behandlingsmetode til den enkeltes behov og problemstilling og er opptatt av å lage felles mål for samtale og terapi. Hun kan bidra med strukturert utredning og behandling eller hjelpe deg å møte relasjonelle og følelsesmessige utfordringer på en mer hensiktsmessig måte. Hun er opptatt av at møtet med henne skal kjennes trygt og være preget av empati, åpenhet og nysgjerrighet.

Yasmin har erfaring med:

💭 angst 💭 OCD 💭 fobier 💭 søvnmangel 💭 relasjonsvansker 💭 depresjon 💭 livsbelastning 💭 traume 💭 skamfølelse 💭 selvfølelse 💭 barn og unge

Du kan møte Yasmin i vår klinikk i Kirkegata eller over video.

YasminYasmin
Yasmin

Anje er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med gruppebehandling og individualterapi. Hun har kompetanse på utredning og behandling av angst, depresjon, traumerelaterte tilstander og personlighetsproblematikk.

Anje vil møte deg på en nysgjerrig, empatisk og ikke-dømmende måte. Hun ønsker å legge til rette for et trygt rom og en god relasjon. Gjennom samtaleterapi vil hun hjelpe deg med å utforske, forstå og endre vanskelige, fastlåste følelser og tanker.

Temaer hun har god kjennskap til gjennom terapiutøvelsen omfatter:

💭 relasjonsvansker 💭 reaksjoner på vonde opplevelser 💭 sorg 💭 selvfølelse 💭 ensomhet 💭 personlighetsforstyrrelser 💭 traumer

Du kan møte Anje over video – les mer om vår videotjeneste her.

Anje