Brystkreft

Brystkreft en den vanligste krefttypen hos kvinner i Norge. Legene hos Dr.Dropin sender henvisning til Brystdiagnostisk senter på sykehuset hvis det er nødvendig med ultralyd og mammografi.

Les mer om mammografi og selvundersøkelse under.

Bestill time

Mammografi annenhvert år

I Norge har vi det offentlige mammografiprogrammet som hvert annet år inviterer kvinner mellom 50 og 69 år til røntgenundersøkelse av brystene. Målet til programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft og oppdage kreften i et tidlig stadium. Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. I Norge fikk 3568 kvinner diagnosen brystkreft i 2018.

sanity imagesanity image

Jevnlig egenundersøkelse

Det anbefales at alle kvinner jevnlig utfører egenundersøkelse av brystene sine. Ved å gjøre det minst hver 3. måned og gjerne oftere så er det en god mulighet for å tidlig oppdage forandringer i brystene som bør undersøkes nærmere. Bryster kan være småknudrete og ha ufarlige småkuler, men hvis du selv er godt kjent med brystene dine så er det enklere for legen din og deg å vite om det dukker opp noe nytt som bør undersøkes videre.

Alle legetjenester

  • Utredning og behandling
  • Resepter og sykemelding​
  • Henvisninger

Legetime på dagen

  • Kort ventetid
  • Lange åpningstider
  • Klinikk eller videosamtale

Forfatter: Allmennlege Anne Marte Ladim
Sist oppdatert: 11.07.2022