Diabetes

Ved mistanke om diabetes kan vi hjelpe deg med å få tatt prøvene som er nødvendig for å påvise sykdommen. Vi kan også hjelpe deg med veiledning og råd