Egenerklæring, medisinsk vektnedgang

For å kunne gi deg best mulig behandling på første kartleggingstime anbefaler vi at du fyller ut og tar med deg følgende egenerklæringsskjema til timen.

Du kan skrive ut skjemaet på følgende måte

For deg med PC:

  • Trykk inn tastene "Ctrl" og "P" samtidig.

For deg med MAC:

  • Trykk inn tastene "command" og "P" samtidig

I begge tilfeller får du automatisk opp muligheten til å skrive ut dokumentet eller lagre det som PDF.

Merk at selve egenerklæringsskjemaet ikke vil være på første side i dokumentet.

The English version is available below the Norwegian.