Eklektisk- eller integrativ tilnærming

Eklektisk- eller integrativ tilnærming er en terapiform der psykologen tar i bruk metoder fra flere ulike teoretiske perspektiver i samme behandling. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan det gjøres, samt høre fra noen av psykologene i Dr.Dropin Psykologi som tilbyr denne typen terapiform.

Hvordan fungerer eklektisk- eller integrativ tilnærming?

Ulike tilnærminger som kan kombineres, kan være kognitiv terapi, eksponeringsterapi, emosjonsfokusert terapi, psykoanalytisk terapi og/eller andre tilnærminger. På den måten kan psykologen tilpasse behandlingen til den enkelte klients problemstilling, behandlingsmål og motivasjon ved å bruke de teoriene og metodene som er mest hensiktsmessige.

Eklektisk- eller integrativ tilnærming gir mulighet for fleksibilitet i behandlingen, noe som kan være spesielt nyttig når man jobber med varierte og sammensatte problemstillinger. Tilnærmingen er egnet for en rekke problemstillinger, inkludert angst, depresjon, stressrelaterte lidelser, relasjonelle vansker eller selvfølelsesproblematikk.Fra terapirommet 💭

"Det er flere måter å forstå og jobbe med psykiske vansker på. En psykolog som jobber eklektisk eller integrativt bruker elementer fra flere ulike terapeutiske metoder. Dette gir rom for fleksibilitet og «skreddersøm» i behandlingen."

RikkeRikke
Rikke

"I løpet av min tid som psykolog har jeg jobbet med ulike tilnærminger til behandling av psykiske helseplager. Min erfaring er at selv om en metode passer godt for en klient, trenger den ikke å passe for en annen. Det kan også være slik at en metode kan fungere godt i starten av et behandlingsforløp, men at en annen passer bedre senere i forløpet. Jeg jobber derfor med en eklektisk tilnærming til behandling.Det er en terapeutisk tilnærming der man bruker prinsipper fra ulike psykologiske retninger og metoder for å kunne tilpasse behandlingen best mulig for den enkelte klient."

Thomas Thomas
Thomas

"Etter mitt syn handler integrativ terapi i bunn og grunn om at ulike terapiretninger kan belyse unike fasetter ved individet, og derfor gi opphav til en mer fullverdig forståelse av andre mennesker. Integrativ terapi har etter min erfaring gitt meg større terapeutisk spillerom til å skreddersy behandling til den enkelte pasient og deres behov."

AndreasAndreas
Andreas

Last ned appen

Velg mellom ulike tjenester tilpasset deg

Møt psykologen

Les mer om våre psykologtjenester

sanity imagesanity image