Fraværsattest VGS

Alle leger hos Dr.Dropin kan skrive ut fraværsattest etter fysisk undersøkelse, hvis medisinske krav til attest er oppfylt. I de fleste tilfeller kan legene også bistå over video.

En fraværsattest blir vurdert av lege når det foreligger medisinske årsaker som gjør at det ikke er mulig å møte opp på skolen. Det er opp til den legen som skriver attest å vurdere om vilkårene er oppfylt.

Se ledige timer

Fraværsattest etter undersøkelse i klinikk

Hovedregelen er at en legeerklæring kan utstedes etter at pasienten har gjennomgått en fysisk undersøkelse hos legen. Dette betyr at pasienter som søker legeerklæring hos våre leger, må først få en legeundersøkelse ved en av våre klinikker. Det er ikke alltid tilstrekkelig å beskrive symptomer over telefon, video eller via e-dialog.

Det er viktig at du tar kontakt med lege samme dag som du er blitt syk og har behov for fraværsattest. Legen vil gjøre en medisinsk vurdering av om du kan få en attest. Normalt skrives attest for 1-2 dager, men dette avhenger av hva slags sykdom du har som fører til at du ikke kan delta på skolen.

Du får attesten utskrevet på papir og underskrevet av legen.

Bestill time

Vi har studentrabatt på alle våre timer.

Les mer om studentrabatt
sanity imagesanity image

Fraværsattest ved videokonsultasjon

De fleste legeerklæringer bør gjennomføres på en fysisk klinikk med en personlig undersøkelse av pasienten. Dette for å avgjøre om du har en sykdom som fører til at du ikke er i stand til å delta på skolen.

Hvis du har vært til undersøkelse i en av våre klinikker og i etterkant ønsker fraværsattest for samme tilstand, så kan som oftest en videolege bistå med å lage en attest.

Vi har erfarne leger som har en grundig forståelse av de gjeldende lover og regler som omhandler attester i Norge. Du kan være trygg på at vi er her for å hjelpe deg.

Bestill videotime
sanity imagesanity image