Krisepsykolog med Fremtind forsikring

Har du opplevd en akutt hendelse av en så alvorlig karakter at du trenger noen å snakke med raskt? Vi garanterer tid med psykolog innen 24 timer for å hjelpe deg gjennom krisen og redusere risikoen for senvirkninger.

💭 Vanskelig å akseptere det som har skjedd?
💭 Føler du deg forvirret?
💭 Tap av evne til å tenke logisk og rasjonelt?

sanity imagesanity image

Hva er krisepsykologi

Krisepsykolog er et tilbud til deg som har opplevd en akutt og overveldende hendelse og ønsker støtte til å håndtere dine reaksjoner.

Hva er en katastrofal, eller traumatisk hendelse?

Det å oppleve uventede og katastrofale hendelser som ulykker, vold, eller plutselige dødsfall kan være en stor psykologisk påkjenning. Kriser eller katastrofer er ytre påkjenninger der det er fare for liv og helse, eller alvorlig skade mot fysisk og psykisk integritet. Du kan selv ha vært involvert, eller være vitne til hendelsen som har funnet sted. Slike opplevelser kan føre til at du reagerer med intens frykt, hjelpesløsthet og sjokk.

Krisereaksjoner og psykologisk førstehjelp
Det er individuelt hvordan vi mennesker reagerer i krisesituasjoner, men det er vanlig å oppleve sterke stressreaksjoner og ha vansker med å fortsette å fungere som normalt. For mange går dette over av seg selv. Allikevel er det slik at tilgang til psykologisk førstehjelp kan være av stor betydning for å forstå og håndtere de reaksjonene som vekkes hos deg, og forebygge at du får det vanskelig over tid.

Vårt tilbud
Hos oss i Dr. Dropin psykologi har du som Fremtind kunde tilgang til profesjonell hjelp kort tid etter at hendelsen har funnet sted. Det vil si at du får tilbud om samtale med psykolog innen 24 timer fra du tar kontakt med oss.

Krisepsykolog

Ved behov for krisepsykolog må du ringe Dr.Dropin Medisinske telefon på 21 02 55 77. Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet, 365 dager i året. Her får du snakke med erfarne sykepleiere som vil gi deg en time hos psykolog innen 24 timer.

Gratis krisepsykolog gjelder følgende forsikringer:

✔ Behandlingsforsikring Privat

✔ Behandlingsforsikring Bedrift

✔ Yrkesskade

sanity imagesanity image