Helseattest når du trenger det

I noen yrker er man pålagt å oppfylle spesifikke helsekrav for å kunne utføre arbeidet sitt, og det må fremlegges helseattest. Vi tilbyr helseattester til en rekke bransjer, levert av våre dyktige leger spesialisert innen arbeidsmedisin.

  • Faste og fornuftige priser
  • Kort ventetid
  • Oslo og Trondheim

Bestill time

Hva er en helseattest?

En helseattest er et dokument som bekrefter en persons helsestatus og evne til å utføre visse aktiviteter eller arbeidsoppgaver – eksempelvis et bevis på at man møter helsekravene til et sertifikat, eller en bekreftelse på en helsetilstand som gir rett på dispensasjon. Det kreves en undersøkelse av lege som har spesialutdanning til å gjennomføre helseundersøkelsen med tilhørende tester. Dette kan være tester som f.eks. syn, sidesyn, fargesyn, hørsel, lungefunksjon, auskultasjon, EKG, blodprøve, urinprøve eller nevrologisk undersøkelse.

Hos Dr.Dropin finner du godkjente petroleumsleger og sjømannsleger, som har alle nødvendige sertifiseringer for å kunne levere helseattest. Under kan du se en oversikt over de helseattestene vi leverer.

Offshoreattest

Alle som arbeider offshore på en oljeplattform eller innenfor petroleumsbransjen, trenger en gyldig attest som bekrefter at de er friske nok til å jobbe på en oljeplattform og ikke utgjør en risiko for seg selv eller andre.

Ferdigutfylt egenerklæringskjema medbringes til timen.

Egenerklæring Offshore

Sjømannsattest

Dersom man arbeider på skip eller trålere, må man kunne fremvise en sjømannsattest. Dette er et sertifikat som viser til at du har god nok helse til å utføre jobben din til sjøs, og at du ikke er en trussel for sikkerheten om bord.

Ferdigutfylt egenerklæringskjema medbringes til timen.

Egeneklæring Sjømann

Kombiattest (Offshore/Sjø)

Noen jobber i bransjer som inkluderer både offshore-/petroleumsbransjen, samt på skip og/eller trålere. Da er det nødvendig med både offshore og sjømannsattest. Hos Dr.Dropin kan du få begge i én attest.

Ferdigutfylt egenerklæringskjema medbringes til timen.

Egenerklæring OffshoreEgenerklæring Sjømann

Yrkesdykkerattest

Yrkesdykkere, militære dykkere og fritidsdykkere må gjennomgå helseundersøkelse for å få godkjent dykkerattest. Kravene som stilles til yrkesdykkere er strengere enn for fritidsdykkere og helseattest må utstedes av en godkjent dykkerlege.

Røykdykkerattest

Alle som jobber med røykdykking og kjemikaliedykking skal fremlegge helseattest. Dette for å vurdere om man er både fysisk og mentalt skikket til å utføre arbeid i farlige omgivelser.

Egenerklæring røykdykker

Jernbaneattest

Alle som arbeider innen jernbanesektoren, eksempelvis lokomotivførere, trenger en helseattest som bekrefter at man har god nok helse til å utføre arbeidet sitt på en trygg måte, og ikke utgjør en risiko for seg selv eller andre.

Slik hjelper Dr.Dropin deg med helseattest

Hos Dr.Dropin finner du flere av Norges dyktigste leger innen arbeidsmedisin. De er godkjente petroleumsleger og sjømannsleger, og har alle nødvendige sertifiseringer for å kunne levere helseattest. For å utarbeide helseattesten tilbyr vi spesialistundersøkelse med tilhørende tester i våre klinikker på Vika i Oslo og i Trondheim sentrum.

Det kan i noen tilfeller bli aktuelt med henvisning til annen legespesialist for å få avklart om man er innenfor helsekrav eller ikke, og i så fall kan det gå mer tid enn forventet å få en attest. Det er derfor viktig å komme tidlig nok inn til oss.

Bestill time til helseattest
sanity imagesanity image

Helseattest for bedrifter

Har du spørsmål vedrørende helseattest, eller trenger du helseattester for ansatte i din bedrift? Ta kontakt med oss på bedrift@drdropin.no, eller få et uforpliktende tilbud.

Få pristilbud
sanity imagesanity image

Hvor kan jeg få offshoreattest?

Hos Dr.Dropin kan du få offshoreattest ved våre klinikker i Trondheim sentrum og Vika i Oslo. Kort ventetid og fast pris hos erfarne petroleumsleger.

Hvor kan jeg få sjømannsattest?

Hos Dr.Dropin kan du få sjømannsattest ved våre klinikker i Vika i Oslo og Trondheim sentrum. Kort ventetid og fast pris hos erfarne leger.

Hvor kan jeg få offshore-og sjømannsattest?

Hos Dr.Dropin kan du få offshore-og sjømannsattest ved våre klinikker i Vika i Oslo og Trondheim sentrum. Kort ventetid og fast pris hos erfarne leger.

Hvor kan jeg få røykdykkerattest?

Hos Dr.Dropin kan du få røykdykkerattest ved våre klinikker i Vika i Oslo og Trondheim sentrum. Kort ventetid og fast pris hos erfarne leger.