Henvisning

Alle leger hos Dr.Dropin kan skrive ut henvisning etter fysisk undersøkelse, hvis medisinske krav til henvisning til en spesialist eller sykehus er oppfylt. I noen tilfeller kan legene også bistå over video.

En henvisning blir vurdert av lege når det foreligger medisinske årsaker som krever en annen type utredning eller behandling enn det en allmennlege eller lege utenfor sykehuset kan bistå med. Det er opp til den legen som henviser å alltid vurdere om det finnes medisinske grunner til at du må henvises videre.

Se ledige timer

Henvisning etter undersøkelse i klinikk

Hovedregelen er at en henvisning kan utstedes etter at pasienten har gjennomgått en fysisk undersøkelse hos legen. Dette betyr at pasienter som søker henvisning hos våre leger, må først få en legeundersøkelse ved en av våre klinikker. Det er ikke alltid tilstrekkelig å beskrive symptomer over telefon, video eller via e-dialog.

Bestill time
sanity imagesanity image

Henvisning ved videokonsultasjon

De fleste henvisninger bør gjennomføres på en fysisk klinikk med en personlig undersøkelse av pasienten. Dette for å fylle kravene som skal sjekkes av hos de som mottar henvisningen og avgjør om du har krav på hjelp på sykehus, for røntgenundersøkelse eller hos avtalespesialist.

Hvis du har vært til undersøkelse i en av våre klinikker og i etterkant ønsker henvisning for samme tilstand, så kan som oftest en videolege bistå med å sende henvisning.

Vi har erfarne leger som har en grundig forståelse av de gjeldende lover og regler som omhandler henvisninger og trygdesystemet i Norge. Du kan være trygg på at vi er her for å hjelpe deg.

Bestill videotime
sanity imagesanity image

Hvor finner jeg henvisningen min?

Legen sender henvisningen elektronisk til rette mottager, til f.eks. sykehuset eller til legespesialist.

Helsenorge kan du se informasjon om hva som skjer etter at du er henvist videre. Her finner du også kontaktinformasjon til sykehusene og og hvordan du kan kontakte dem.

Hva er normal behandlingstid på henvisninger?

Fra Helsenorge: Behandlingssted som har mottatt henvisningen din, skal innen 10 dager vurdere om du har rett til utredning og/eller behandling hos spesialist. Du vil motta et svar med informasjon om du har blitt vurdert til å ha rett til helsehjelp eller ikke.

Hva som skjer dersom henvisningen blir avslått?

Du får et brev i posten fra institusjonen med begrunnelse for hvorfor du ikke har rett på time. En henvisning kan bli avslått av de som vurderer om du fyller de medisinske kravene for å få utredning eller behandling i det offentlige. Det er nasjonale retningslinjer som sykehusene plikter å følge og det er visse krav som må oppfylles, f.eks. en fysisk undersøkelse eller annen utredning før man kan få time på sykehuset. Det er derfor ofte nødvendig med en fysisk undersøkelse og innhenting av helseopplysninger i forkant av en henvisning. Hvis henvisningen din skulle bli avslått, så er det nødvendig med en ny time hos legen du var hos for. Dette hvis behovet for videre hjelp fortsatt er der.

Hva hvis jeg ønsker å avlyse timen jeg er blitt henvist for?

Kontakt stedet du er henvist til, de vil hjelpe deg med dette.

Kan jeg henvises til psykolog via videotime?

Hovedregelen er at henvisning må skje på fysisk time. For henvisning til psykolog, så krever det ofte mer tid enn 10 minutter som er avsatt til en videotime og det er derfor nødvendig å bestille time i klinikk. Hvis du har vårt til utredning hos en av våre allmennleger og sykdommen din er godt beskrevet i din journal hos oss, så kan vi unntaksvis hjelpe til med henvisning via video.

Kan legene i Dr.Dropin henvise til det offentlige?

Ja, legene våre kan henvises til både offentlige og private helseinstitusjoner. De har samme rettigheter og autorisasjoner som en offentlig lege.