HIV

HIV - Symptomer, undersøkelse, forebygging og behandling (2022)

HIV er et virus som gir kronisk infeksjon, og kan føre til sykdommen AIDS (aquired immune deficiency syndrome) med alvorlig og livstruende svikt i immunsystemet.

Vi i Dr.Dropin kan hjelpe deg med blodprøver for å sjekke om du er smittet samt oppfølging og behandling dersom det er behov for det.

Hva er HIV(humant immunsvikt-virus)?

HIV er et virus som gir kronisk infeksjon, og kan føre til sykdommen AIDS (aquired immune deficiency syndrome) med alvorlig og livstruende svikt i immunsystemet.

Infeksjon og smitte
HIV fører til immunsvekkelse ved å drepe CD4 (kroppens forsvarsceller) som gjør at forsvaret vårt mot infeksjoner svekkes. Uten behandling kan man bli alvorlig syk av vanlige infeksjoner da kroppen ikke lengre har noe å forsvare seg med, og på sikt utvikle AIDS. AIDS er en tilstand relatert til alvorlig sviktende immunforsvar forårsaket av HIV-viruset. Viruset smitter via kroppsvæske ved seksuell kontakt, ved blodsmitte (f. eks ved å bruke urene nåler) eller fra mor til barn.

Symptomer ved HIV

Rundt halvparten av smittede utvikler symptomer 2-4 uker etter smitte.
Vanlige symptomer er:

 • Feber
 • Sår hals
 • Hovne lymfekjertler på hals
 • Hodepine
 • Utslett

Sykdommen kan så holde seg i ro i flere år (10-30 år) hvor man ikke har noen symptomer. Så kan man etterhvert utvikle immunsvikt og få symptomer på mer alvorlig sykdom som:

 • Gjentatte andre infeksjoner (sopp, herpes)
 • Feber, vekttap
 • Diare
 • Langvarig hoste, lungebetennelser
 • Synsforstyrrelser
 • Kreft

Undersøkelse og HIV-test

Legen vil ta en blodprøve for å se om du er smittet med HIV. Denne kan tidligst tas 3 uker etter mulig smitte tidspunkt, og er best hvis det er gått 8-12 uker (da har alle utviklet antistoffer mot viruset). Denne testen viser om du er smittet med viruset. Det er ingen egen test for AIDS da dette er en bred tilstand hvor man ser på sykehistorien samlet sett og setter diagnosen ut i fra dette. Er testen for HIV positiv går man videre med flere blodprøver for å kartlegge immunsystemets status.

sanity imagesanity image

Forebygging og behandling av HIV

Man kan selv beskytte seg mot HIV-smitte ved å bruke kondom og unngå å bruke nåler som andre har brukt. Det finnes også forebyggende medisiner mot HIV som heter PrEP (pre-eksponeringsprofylakse)  og det kan gis til personer i høy risiko for å få HIV. Dette tilbys kun dem der det er sterk indikasjon og som er definert som risikopersoner. Disse inkluderer menn som har sex med menn og transpersoner som har hatt ubeskyttet samleie med flere partnere siste 12 måneder med høy risiko for gjentakelse.

Er man i en situasjon hvor det er høy sannsynlighet for at man er smittet med HIV (feks etter nålestikk fra en nål brukt av en med HIV, ubeskyttet samleie med en med kjent smitte) så finnes det også en behandling man kan få kort tid etter mulig smitte for å stoppe en evnt infeksjon. Det er viktig at denne blir tatt 48 timer innen smittetidspunktet for at den skal ha effekt.

I dag finnes det også god behandling om man er blitt smittet med HIV. Dette er en livslang behandling som består av tre forskjellige antivirale medikamenter (medisin som tar bort virus.)

Hvordan kan Dr. Dropin hjelpe deg

Legene i Dr. Dropin kan hjelpe deg med å få tatt blodprøven du trenger for å sjekke om du er smittet med HIV-viruset- Er du smittet blir du henvist videre til infeksjonsmedisiner for behandling og videre oppfølging.

Bestill time
sanity imagesanity image

Ofte stilte spørsmål

Hvor kan jeg teste meg for HIV?

Du kan teste deg hos en allmennlege, eller ved en klinikk for hudsykdommer. Hos kommunale klinikker er testen gratis, men hos private betaler man for testen.

Hva kan jeg selv gjøre for å unngå smitte?

Det beste man selv kan gjøre er å bruke kondom ved samleie (både vaginalt og analt), og ikke dele nåler med andre / bruke brukte nåler.

Hvordan er prognosen ved påvist HIV?

Det er gode prognoser i dag, da det finnes god behandling mot viruset så man unngår langvarig og alvorlig sykdom.

Hva er forskjellen på HIV og AIDS?

HIV er viruset som kan lede til sykdomsbildet AIDS. Det er ikke gitt at man får AIDS selv om man har HIV. Får man god behandling startet tidlig nok lever de fleste et godt og normalt liv uten at det utvikler seg til AIDS.

Kan man bli kurert for HIV?

Nei, viruset er med deg livslangt, men behandling kan hjelpe så du ikke er syk (bare bærer av viruset)

Forfatter: Lege Martine Hallin Henriksen
Sist oppdatert: 12.07.2022

Kilder

Norsk elektronisk legehåndbok, (2019), Hiv og aids, (online), tilgjengelig fra: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/infeksjoner/tilstander-og-sykdommer/virusinfeksjoner/hiv-infeksjon-og-aids/, hentet: 30. mai 2020.
eMetodebok, (2020), Hiv-infeksjon, (online), tilgjengelig fra: https://emetodebok.no/kapittel/lnfeksjoner/, hentet 30. mai 2020.