ISTDP

ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) er en følelsesfokusert terapimetode som kjennetegnes av et sterkt fokus på å bevisstgjøre klienten sine egne følelser, tankemønstre, kroppslige signaler, og atferd/handlinger. I denne artikkelen kan du lese mer om når og hvordan ISTDP benyttes.

Hva er ISTDP?

ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), eller Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, er en form for korttidspsykoterapi som fokuserer på å hjelpe personen med å løse ubevisste motstridende følelser og traumer som kan føre til mentale helseproblemer. ISTDP er en intensiv form for terapi som vanligvis involverer flere økter per uke over en periode på noen få uker eller måneder.

Terapeuten bruker teknikker for å hjelpe pasienten med å bli klar over og forstå deres ubevisste motstridende følelser, og arbeider for å gi dem muligheten til å bearbeide og løse disse følelsene.

Når og hvordan fungerer ISTDP?

ISTDP legger vekt på å hjelpe deg med å utvikle en dypere forståelse av seg selv, og hvordan din historie påvirker din nåværende atferd og følelser. Psykologen vil alltid bruke første møte til å kartlegge hvorvidt ISTDP kan være et godt alternativ for deg. Det er vanlig at psykologene bruker videoopptak for å optimalisere terapien, men det er helt frivillig. De aller fleste psykologer som bruker ISTDP er enten utdannet spesialist i metoden, eller er i et spesialistutdanningsløp.

Typiske problematikker som ISTDP kan hjelpe til med å behandle er eksempelvis:

  • Angst og depresjon
  • Relasjonsproblematikk
  • Selvkritikk og selvfølelse
  • Medisinsk uforklarlige symptomer
  • Funksjonelle smerter (smerter av ikke-organisk årsak)


Fra terapirommet 💭

«ISTDP er en veldig krevende, men effektiv metode som gjør at jeg som behandler kan hjelpe pasienten med å bli bedre kjent med sine egne følelser og de mønstrene man bruker for å unngå dem. Metoden er en aktiv og deltakende terapi – til nytte for veldig mange.»


NnakaNnaka
Nnaka

Last ned appen

Velg mellom ulike tjenester tilpasset deg

Møt psykologen

Les mer om våre psykologtjenester

sanity imagesanity image