IVF-behandling og søknad

Infertilitet eller ufrivillig barnløshet er en betydelig medisinsk bekymring som påvirker millioner av par over hele verden. Det defineres som manglende evne til å oppnå naturlig graviditet etter ett års ubeskyttet samleie. I slike tilfeller tilbyr assistert reproduksjonsteknologi (ART) et håp, med In Vitro Fertilisering (IVF) som en av de mest vellykkede metodene.

Du kan snakke med en av våre gynekologer om IVF-behandling og få hjelp med din IVF-søknad.

Bestill gynekologtime


Hva er IVF?

IVF, eller In Vitro Fertilisering, er en avansert fertilitetsbehandling som gir par som har problemer med å bli gravide en mulighet til å oppnå graviditet. Denne metoden innebærer at egg og sædceller blir kombinert utenfor kroppen i et kontrollert laboratoriemiljø. Etter at befruktningen har skjedd, blir det resulterende embryoet overført til livmoren for implantasjon og videre utvikling.

IVF-prosessen kan deles inn i flere trinn:

 • Eggstimulering: Kvinnen mottar hormonbehandlinger for å stimulere eggstokkene til å produsere flere egg.
 • Egguttak: Når eggene er modne, blir de fjernet fra kvinnens eggstokker ved hjelp av en tynn nål.
 • Befruktning: Eggene blir deretter kombinert med partnerens sæd i laboratoriet for å oppnå befruktning.
 • Embryoutvikling: De befruktede eggene blir overvåket for å vurdere deres utvikling til embryoer.
 • Embryotransplantasjon: Et eller flere friske embryoer blir overført til kvinnens livmor for implantasjon.
 • Graviditetstesting: Etter en periode blir kvinnen testet for graviditet, og dersom graviditet oppstår, følger oppfølging for å sikre en sunn svangerskap.

Her er de vanligste inntakskravene for IVF-behandling på de offentlige sykehusene:In Norge er tilgangen til In Vitro Fertilisering (IVF) regulert av offentlige retningslinjer og kriterier som må oppfylles for å få behandling finansiert av det offentlige helsevesenet. Inntakskravene for å få IVF-behandling i den offentlige sektoren i Norge kan variere noe avhengig av fylket og helseforetaket, men det er generelt noen standardkriterier som pasienter må oppfylle. Disse kriteriene gjelder både enslige og par.

Her er de vanligste inntakskravene:

 • Alder: Maksimumsalderen for kvinner som kan motta offentlig finansiert IVF-behandling varierer, men den ligger vanligvis rundt 38-40 år. Noen regioner kan ha lavere aldersgrenser.
 • Barnløshet: Du må kunne dokumentere at du og din partner har forsøkt å bli gravide i en viss periode uten suksess. Dette kan variere, men vanligvis krever helsevesenet at dere har forsøkt å bli gravide i minst ett år før IVF-behandling vurderes.
 • Bosted: Kravet kan være at du er fast bosatt i en bestemt region eller kommune for å få behandling ved det lokale helseforetaket. Det kan også være krav om at du har en fastlege knyttet til det aktuelle helseforetaket.
 • **Røyking og livsstil: ** Enkelte helseforetak kan kreve at du og din partner ikke røyker, og at du opprettholder en sunn livsstil for å øke sjansene for en vellykket IVF-behandling.
 • Medisinske forhold: Noen helseforetak kan ha spesifikke medisinske kriterier som må oppfylles, for eksempel manglende eggledere, endometriose eller andre gynekologiske tilstander som påvirker fertiliteten.
 • BMI: Noen helseforetak kan ha krav til kroppsmasseindeks (BMI) for både kvinner og menn, da overvekt eller undervekt kan påvirke resultatene av IVF-behandlingen.
 • Forholdets varighet: Samlivsform: Ektefeller eller samboere i ekteskaplignende forhold: felles folkeregistrert adresse i minimum 2 år eller annen dokumentasjon. Kun en kvinne som bor alene kan regnes som enslig.
 • Barneomsorgsattest: Den som søker om assistert befruktning må fremlegge barneomsorgsattest, dette søkes direkte hos politiet digitalt med hjemmelsgrunnlag bioteknologiloven §2-6.

Det er viktig å merke seg at disse inntakskravene kan variere mellom regioner og helseforetak i Norge. Derfor er det viktig å kontakte ditt lokale helseforetak eller fertilitetsklinikk for å få spesifikke retningslinjer og informasjon om IVF-behandling i ditt område. Det kan også være nyttig å konsultere med en gynekolog eller spesialist for en grundig vurdering av din spesifikke situasjon og behov.

Hvordan kan Dr. Dropin hjelpe med IVF-søknader?

Våre gynekologer er spesialister innen kvinnehelse og kan hjelpe med veiledning og hjelp til pasienter som søker IVF-behandling. Dette kan du få hjelp til hos oss:

 • Førkonsultasjon: Vi hjelper deg med å forstå IVF-prosessen og evaluere om du er en egnet kandidat for behandlingen.
 • Rådgivning og informasjon: Vi gir grundig informasjon om IVF-trinnene, kostnader og potensielle risikoer, slik at du kan ta en informert beslutning.
 • Søknadsprosess: Vi hjelper deg med å navigere gjennom den komplekse prosessen med å søke om IVF-behandling, inkludert nødvendige medisinske tester og papirarbeid.
 • Oppfølging og omsorg: Etter IVF-behandlingen kan du komme til oss om du har behov for støtte og oppfølging for å maksimere sjansene for en vellykket graviditet.

Vi i Dr.Dropin tilbyr ikke IVF-behandling, men vi har gynekologer som spesialiserer seg på nettopp fertilitet og kan gi deg de rådene og hjelpen du trenger før beslutningen om å gå til en IVF-klinikk.

Snakk med oss om IVF