Kognitiv terapi

Kognitiv terapi (også kalt kognitiv atferdsterapi) er en type psykoterapi som fokuserer på å endre negative tanker og følelser. Metoden er basert på ideen om at våre tanker, følelser og handlinger er knyttet til hverandre. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan det gjøres.

Hvordan fungerer kognitiv terapi?

Metoden er basert på ideen om at våre tanker, følelser og handlinger er knyttet til hverandre. Endring av tanker kan derfor føre til endringer i følelser og handlinger, og til bedring av mental helse.

Psykologer som jobber med kognitiv terapi bruker ofte teknikker som å stille spørsmål, gi oppmuntring og veiledning, og hjelpe klienten til å identifisere negative tanker og følelser. De jobber deretter med klienten for å utvikle nye måter å tenke på som kan hjelpe dem til å mestre situasjoner bedre.

En retning innen kognitiv terapi er aksept- og forpliktelsesterapi (ACT). Du kan lese mer om ACT her.

OthiliaOthilia
Othilia

Når benyttes kognitiv terapi?

Kognitiv terapi skiller seg fra andre faglige tilnærminger ved at metoden har et sterkt fokus på hvilke tanker som styrer vårt humør og atferd. I motsetning til andre former for psykoterapi har kognitiv terapi et mer strukturert format der det er tydelige målsettinger for behandlingen.

Terapiformen er egnet for mange typer problemstillinger, inkludert angst, depresjon, stressrelaterte problemer, personlighetsforstyrrelser og relasjonsproblemer.

Eksempler på prosesser i kognitiv terapi inkluderer:

  • Å lære strategier for å takle stressende situasjoner
  • Utvikle nye mestringsstrategier
  • Endring av negative tankemønstre
  • Utvikling av selvtillit
  • Å lære nye kommunikasjonsteknikker

Fra terapirommet 💭

«Psykiske helseplager er ofte er resultat av hvordan vi tolker en situasjon, som igjen påvirker hvordan vi føler rundt den, og dette påvirker igjen hvordan vi handler. I terapi kan vi sammen skape en bevissthet rundt disse prosessene slik at du lærer deg å sortere tanker på en bedre måte, og kanskje utfordrer dine grunnleggende tanker om deg selv og omverdenen. Dette gjør vi ved bruk av forståelsesmodeller, tankeeksperimenter og andre verktøy.»

IngeborgIngeborg
Ingeborg

«Kognitiv terapi handler for meg om å belyse for pasienten hvordan deres typiske tanke- og atferdsmønster henger sammen med og gjensidig påvirker de følelsene de kjenner på. Etter min erfaring er det for mange pasienter nyttig å få innsikt i hvordan ulike psykiske tilstander som tanker og følelser henger sammen, og ofte bekrefter hverandre.»

AndreasAndreas
Andreas

Last ned appen

Velg mellom ulike tjenester tilpasset deg

Møt psykologen

Les mer om våre psykologtjenester

sanity imagesanity image