Lungesykdom

Våre leger kan lytte til lungene dine, måle oksygenmetningen i blodet, og henvise til røntgenundersøkelse eller lungespesialist ved behov. Vi diagnostiserer og behandler infeksjoner i luftveier og lungebetennelser, og kan hjelpe deg med medisinering av kroniske lungesykdommer som astma og KOLS.

Alle Dr.Dropins klinikker er utstyrt med forstøverapparat for voksne og barn, mot astma og kolsanfall.

Bestill legetime

Alle Dr.Dropins klinikker er utstyrt med forstøverapparat for voksne og barn, mot astma og kolsanfall.

Bestill time i en av våre klinikker

Se ledige timer

Ved akutt fare, ring 113

Om du befinner deg i en krise eller har livstruende skader bør du ringe 113