Parterapi med psykolog

I parterapi er fokuset å arbeide med forholdet – enten om man er ektefeller, kjærester eller samboere. Målet er å skape større forståelse, vise mer raushet, bedre uttrykke egne behov og styrke kommunikasjonen man har med hverandre.

Se ledige timer

Hvem er parterapi for?

Man kan ha ulike forutsetninger for å ønske å starte med parterapi. Noen ønsker å håndtere problemer eller reparere etter konflikter som allerede har oppstått i forholdet. Andre ønsker å forebygge problemer eller styrke en allerede god relasjon. Eksempler på vanlige problemstillinger vi kan hjelpe med er:

💭 Relasjonelle mønstre
💭 Tilknytning
💭 Kommunikasjonsvansker
💭 Sjalusi
💭 Seksuelle problemer
💭 Rollekonflikter

Hvordan fungerer parterapi?

I parterapi vil dere sammen møte en av våre psykologer. Etter at problemstillingen for terapien er identifisert vil psykologen bidra til at denne utforskes og forstås fra begges perspektiver. Avhengig av hva dere ønsker å jobbe med kan psykologen foreslå ulike øvelser eller oppgaver dere kan trene på i og mellom timene. Vi tilbyr parterapi både i vår klinikk i Kirkegata 1-3, og over video.

Hva koster parterapi?

Vi tilbyr samtale med psykolog fra 1795,– i klinikk, og 1695,– over video. Du kan velge mellom en samtale på 75min eller 45 min. Vi anbefaler gjerne at første konsultasjon varer i 75 min.

Se alle priser

Bli kjent med våre parterapeuter

Ida er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og lavterskeltilbud. Ida er engasjert i å arbeide med mellommenneskelige temaer, og er spesielt opptatt av hvilke mønstre vi tar med oss fra eget liv inn i parforholdet. Parterapi starter gjerne med et problem, men kan også handle om å berike forholdet, bli bedre kjent med hverandre og føle seg tryggere sammen.

IdaIda
Ida

Ingrid er autorisert psykolog med flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med både barn, ungdom og voksne. I samtaler med par er hun opptatt av at begge skal oppleve at det er trygt å ta opp vanskelige tema. Med en terapeut til stede kan det være enklere å få utforsket de tingene som ellers kan være vanskelig å snakke om. Når man klarer å uttrykke egne følelser og behov ovenfor den andre, oppstår det ofte økt forståelse og raushet i relasjonen. Ingrid vil utfordre dere på fastlåste kommunikasjonsmønstre og hjelpe dere til å forstå hverandre på en bedre måte.

IngridIngrid
Ingrid

Benjamin er autorisert psykolog med flere års erfaring innenfor spesialisthelsetjenesten og familievernet. Han har god erfaring med å jobbe med par og de ulike problemstillingene man møter på i parlivet. Et parforhold krever innimellom litt ekstra arbeid, og det er ikke alltid like lett å vite hvor man skal begynne. Kanskje har dere kjørt dere litt fast i et spor, eller står ovenfor en utfordring dere ikke vet hvordan dere skal ta tak i. Da kan det hjelpe å snakke med en som kan bistå på veien videre.


I terapirommet er Benjamin opptatt av å møte par på en respektfull, ikke-dømmende og varm måte. Terapirommet skal være et sted hvor dere sammen kan balansere alvor og humor, samtidig som dere skal kunne komme til kjernen av deres vansker. Benjamin har troen på at dere sammen finner ut hva som passer for deres forhold, og at dere kan bli utfordret til å gjøre de nødvendige endringene etter en samtale med ham. Her skal det være lov til å prate om alt!

BenjaminBenjamin
Benjamin

Thomas er autorisert psykolog og har jobbet i lavterskeltjenester og i spesialisthelsetjenesten. Han har erfaring med både barn, ungdom, voksne og familier, og har bred kompetanse innen utredning og behandling av psykiske lidelser. Han har også tatt en doktorgrad i psykologi, der han forsket på viktigheten av å utforske klientens behov og la dette være styrende for terapiforløpet.


I arbeid med par forsøker Thomas å legge til rette for et samtaleklima der det føles trygt for begge parter å presentere sine perspektiver. På den måten kan det blir enklere å finne frem til felles mål og problemstillinger for terapien. Fokus på uhensiktsmessig dynamikk i forholdet samt arbeid med kommunikasjon, gjensidig tillit og respekt blir sentrale temaer.

ThomasThomas
Thomas

Det er lett nok å møte den andre på en raus, varm og imøtekommende måte når du har overskudd og energi. Det er noe helt annet når du er sliten og føler deg kanskje litt misforstått eller brukt? I disse periodene begynner du kanskje å tvile på parforholdet.


I parterapi er paret min klient. Hva gagner paret, hvordan skal paret få det godt? Jeg er ikke opptatt av rett og galt (da det nesten aldri gagner «paret»), og tenker sex, humor, omsorg og felles forståelse gjennom god kommunikasjon er essensielle brikker for å få et parforhold til å vokse og trives. Prating kan være viktig for å få felles forståelse og rammer, men endring kommer gjennom å gjøre noe annerledes. I terapien kommer jeg derfor til å benytte meg av en rekke verktøy som rollespill, hjemmelekser, og spesifikke oppgaver for at dere igjen skal kjenne på lysten, gleden og lekenheten, hver for dere og sammen.

FrøydisFrøydis
Frøydis

Viktoria er autorisert psykolog under spesialisering med flere års erfaring innenfor spesialisthelsetjenesten. Det finnes ikke et fasitsvar på når det er riktig å gå i parterapi. Vi møter par i etableringsfaser preget av forelskelse, par som har møtt på utfordringer eller kriser, samt par som forsøker terapi som et siste forsøk på å redde forholdet. Vi jobber altså både med forebygging, reparasjon, problemløsning og etterarbeid.

Temaer som ofte går igjen i denne typen terapi er vansker med kommunikasjon og intimitet, utroskap og mistillit, fysisk eller psykisk sykdom, ulike verdier og holdninger til viktige temaer, og nye faser eller store endringer i livet. Viktoria er opptatt av å skape et trygt rom hvor begge skal føle seg sett og hørt, men hvor det også er rom for å gå inn i det som er vondt og vanskelig.

ViktoriaViktoria
Viktoria

Et godt samliv utgjør for mange hjørnesteinen i et lykkelig liv. På sitt beste er et parforhold en trygg havn å returnere til når livet stormer, og en vitaliserende kraft som gir grobunn til felles og personlig utvikling. I terapirommet tilstreber Andreas å hjelpe par å gjenskape den gjensidige tryggheten, nysgjerrigheten og fortroligheten de tidligere har kjent på. Gjennom å løfte frem begges perspektiver på en empatisk måte ønsker han å skape et klima der opplevelser kan deles trygt, og innsikt i hverandre kan oppnås. Det er nettopp denne innsikten i seg selv, den andre og hvordan man virker inn på hverandre som synliggjør veien ut av tilsynelatende fastlåste mønstre.

Å gå i parterapi er for mange nytt og skummelt farvann. Som parterapeut er Andreas derfor opptatt av at alle parter skal føle seg sett, anerkjent og ivaretatt. I kjernen av Andreas sin terapeutiske tilnærming er en ektefølt nysgjerrighet på andres indre verden. Han vet fra tidligere arbeid med par at ingen parforhold er like. Det er derfor viktig for han at parene opplever terapien som skreddersydd deres behov.

Andreas Andreas
Andreas

Parforholdet har en stor innvirkning på hvordan vi mennesker har det. Når man strever i parforholdet vil det ofte stjele mye energi og livskvalitet i hverdagen. Mange kan kjenne seg utslitte av å krangle eller føle på en stor ensomhet over avstanden som har dukket opp der det en gang var kjærlighet. Kanskje bruker dere også mye tid på å gruble over forholdet hver for dere?

Camilla er spesielt opptatt av hvordan ulike tilknytningsmønstre spiller inn i parforholdet. Det kan for eksempel handle om hvordan vi er vant med å uttrykker følelser eller hvordan vi håndterer konflikter. Disse ulikhetene kan igjen føre til at vi ikke føler at våre egne behov blir møtt, og samtidig til at vi misforstår partneren vår mer enn vi tror.

Mange par vegrer seg for å oppsøke hjelp, av ulike grunner. I en hektisk hverdag kan parforholdet havne langt ned på prioriteringslisten. Å oppsøke parterapi er en tydelig prioritering av forholdet, og gir dere en mulighet til å få tid og ro til å fokusere på parrelasjonen uten andre forstyrrelser til stede.

Det er ikke uvanlig at par kommer til parterapi med ulike mål og forventinger. Da er det viktig å bruke nok tid på å avklare felles mål for hva vi skal jobbe med videre. Camilla er opptatt av at begge parter skal føle seg sett og anerkjent i terapirommet, og at det skal kjennes trygt å ta opp det man har på hjertet.

CamillaCamilla
Camilla

Nysgjerrig?

sanity imagesanity image