Alle følelser er love

Under Pride i fjor ble to personer skutt og drept ved et utested i Oslo, midt i feiringen av kjærlighet, frihet og mangfold. Mange ble skadet, enda flere direkte eller indirekte berørt.

Følelser er signaler

Slike hendelser utløser et ras av følelser og reaksjoner. Sinne, frykt, hat, frustrasjon, sorg, maktesløshet. Omsorg, medfølelse, kjærlighet, engasjement. Vi lagrer og husker vonde situasjoner nettopp på grunn av følelsene våre. Sterke følelser gir sterke minner, på godt og vondt. Derfor tar det ofte tid å bearbeide skremmende og traumatiske hendelser, både som individ og samfunn.

Følelser er viktige signaler til oss selv og andre, som blant annet gir informasjon om hva vi har opplevd og hva vi trenger. Enhver følelse kommuniserer et behov. Opplevelser av tap gir følelsen tristhet, som er et signal om at vi trenger trøst og nærhet av de rundt oss. Sinne er ofte en reaksjon på krenkelser, at grensene våre er tråkket over eller at vi opplever urettferdighet. Da trenger vi å møtes med respekt og anerkjennelse av rettighetene våre. Frykten vår forteller oss at vi er utrygge, og da trenger vi å gjenopprette trygge omgivelser.

Hvordan kan vi hjelpe hverandre?

Vi psykologer er ofte opptatt av å validere følelser. Det vil si å anerkjenne at følelsene våre er gyldige, at vi har aksept og forståelse for at vi føler som vi gjør i ulike situasjoner. Dette gjør de fleste av oss ofte, både i møte med egne og andres følelser. Samtidig er det noe vi alle kan øve oss på, særlig med vonde og sammensatte følelser. For eksempel kan de av oss som kjenner på frykt og utrygghet i forbindelse med Pride i år minne oss selv på at “det er ikke rart at jeg føler meg redd nå, når så mange var truet på livet i fjor”. Da møter vi følelsen vår med forståelse, vi gir den plass og kan rette fokus mot hva vi trenger. Kanskje har vi behov for å være mer sammen med mennesker vi stoler på, eller kanskje vi trenger tydelige beskjeder fra myndighetene om at de tar tryggheten vår på alvor.

Det samme gjelder i møte med andre. Når noen rundt oss føler på vonde følelser hjelper det sjeldent å møte dem med “dette går bra” eller “det går nok over”. Da validerer vi ikke følelsene vi står overfor. Det kan være mer hjelpsomt å møte dem med bekreftelse, for eksempel ved å si “jeg forstår at du er sint, det er ikke rart når du har opplevd så mye urettferdighet” eller “det er ikke rart at du er redd nå, jeg er her og vil ta vare på deg”. Ved å se og anerkjenne følelsen som uttrykkes og behovet som signaliseres, kan vi hjelpe hverandre til å stå sammen i vanskelige og vonde opplevelser, og bearbeide sterke følelser som tar mye plass.

Uansett hvilke følelser du og de rundt deg kjenner på under Pride i år ønsker vi å minne om at det er menneskelig og helt greit å føle som du gjør. Alle følelser er lov. Vi håper du møter deg selv og andre med aksept, empati og forståelse, og at vi validerer og tar vare på hverandre.