ADHD-utredning hos psykolog og psykiater

Dr.Dropin Psykologi tilbyr grundige ADHD-utredninger ledet av erfarne psykologer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, eller digitalt over video.

  • Tverrfaglig team
  • Krever ingen henvisning
  • Kort ventetid
Bestill time

ADHD-utredning hos Dr.Dropin Psykologi

Flere av våre psykologer kan utrede ADHD. Vi har stort fokus på kvalitet og følger Helsedirektoratets nasjonalfaglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av ADHD. Våre psykologer gjør en diagnostisk og faglig vurdering, og det å gjennomgå en utredning betyr ikke at man automatisk vil få en slik diagnose.

Dr.Dropin tilbyr kun utredning av ADHD til personer over 18 år.

sanity imagesanity image

Pris ADHD-utredning

ADHD-utredning er generelt omfattende og tidskrevende. Det inkluderer innhenting av bakgrunnsinformasjon, diagnostiske intervju, utfylling av en rekke spørreskjema, nevrologiske tester, innhenting av komparentopplysninger og vurdering av somatiske forhold.

Det er imidlertid individuelt hvor mange timer det trengs for å fullføre en slik utredning. Det avhenger av faktorer som eksempelvis omfang av symptomer, kompleksitet av problemstillingen, mengde bakgrunnsinformasjon og tid det tar å hente all relevant informasjon.

Av erfaring vil en utredning av ADHD ta ca. 12-14 timer. I tillegg vil oppfølging hos samarbeidende psykiater ta ca. 2-4 timer.

ADHD-utredning har store dokumentasjonskrav som omfatter arbeid av psykologen utover samtaletiden. Både samtaler og skrivearbeid prises i henhold til vår gjeldende timepriser.

Prisliste

Hvordan fungerer ADHD-utredning

Steg 1: Grovutredning

Først vil psykologen gjennomføre en grovutredning. Dette gjøres gjennom innledende samtaler med forventningsavklaring og kartlegging av eventuelle problemstillinger og symptomer som kan vanskeliggjøre en ADHD-utredning. I tillegg vil psykologen kartlegge ADHD symptomer, utviklingshistorie og annen relevant informasjon som danner grunnlaget for beslutningen om en ADHD-utredning skal gjennomføres. Alle mennesker kan kjenne seg igjen i symptomene, og utredningen avbrytes underveis og så tidlig som mulig hvis det er grunn til å tro at plagene ikke skyldes ADHD.

Steg 2: Videre utredning

Ved en eventuell videre utredning vil psykologen innhente komparentopplysninger, gjennomføre en nevropsykologisk test og diagnostisk intervju. Psykologen vil skrive en oppsummerende rapport som blir gjennomgått med klienten med tydelig grunnlag for konklusjon om det er ADHD eller ikke. Psykologen vil gi anbefalinger for veien videre, uansett om diagnose har blitt gitt eller ikke.

Steg 3: Oppfølging og medisinering

Hvis utredning hos psykolog viser at klienten har en ADHD-diagnose overtar en psykiater vurderingen av behovet for medikamentell behandling. Psykiater gjennomgår dokumentasjon og utfører eventuell oppstart av ADHD medisiner og følger opp medisineringen til klienten blir stabilisert. Det er obligatorisk med minimum to oppfølgingskonsultasjoner hos psykiater. Etter det kan klientens fastlege overta med reseptskrivning og somatisk oppfølging i henhold til nasjonale retningslinjer.
Det er også anbefalt å ha oppfølging hos psykolog etter oppstart av medisiner.

Se ledige timer

Velg ADHD-utredning under tjeneste og les om psykologene.
Filter

    Forbehold ved ADHD-utredning

    • I enkelte tilfeller er symptombildet komplekst eller det er vanskelig å framskaffe klar informasjon om klientens situasjon, symptomer og fungering i nåtid og fortid. I slike tilfeller kan det være nødvendig med flere samtaler eller mer informasjonsinnhenting. Klienten og psykologen drøfter om det er hensiktsmessig å gjøre mer arbeid enn det som er skissert over.
    • Det kan være nødvendig med tilleggsundersøkelser som Dr.Dropin ikke kan tilby (eksempelvis enkelte tester) for å få en sikker konklusjon. Psykologene vil da forsøke å hjelpe klienten å få utført disse undersøkelsene et annet egnet sted.