Foreldreveiledning

Et godt oppvekstmiljø og trygge voksne er viktig for barn og unges utvikling og psykiske helse. I rollen som forelder opplever man å møte ulike utfordringer, og man kan ha behov for hjelp til å se nye løsninger og måter å møte disse på.

Dr.Dropin tilbyr psykologtjeneste rettet mot foreldre, for å hjelpe dem med å være gode omsorgspersoner. Dette er en tjeneste for en eller begge foreldre, uten barn til stede.

Last ned appen for å bestille time til psykolog eller psykiater.

Download on the App Store
Get it on Google Play
sanity imagesanity image

Rammer for tilbudet

Det er viktig å tenke helhetlig om tiltak for å fremme barns psykiske helse, og foreldrene spiller en viktig rolle i barns utvikling. Dette tilbudet passer når barnet er for ungt til å kunne nyttiggjøre seg å være med på samtaler, eller når intervensjonene må rettes mot foreldre fremfor barnet. Foreldreveiledning er et tilbud som skal hjelpe med milde til moderate psykiske utfordringer, ikke erstatte behandling for alvorlig problematikk.

Er du usikker på om dette tilbudet er for deg? Vår første prat er typisk en samtale hvor psykologen eller psykiateren kartlegger og vurderer om dette er riktig tilbud for deg, eller om du kan få bedre hjelp ved andre instanser.

Lurer du på om du bør velge en psykiater fremfor en psykolog? Les mer om forskjellen her.

Veiledning med psykolog

Klinikk 45 min: 1695,–
Video 45 min: 1595,–

Veiledning med psykiater

Klinikk 45 min: 2295,–
Video 45 min: 2195,–
Video 25 min: 1195,–

Ulike problemstillinger vi kan hjelpe deg med

💭 Skolevegring

💭 Søvn/rutiner

💭 Grensesetting

💭 Samlivsbrudd

💭 Livskriser

💭 Familieproblemer

sanity imagesanity image

Slik bestiller du time

Last ned app

Last ned Dr.Dropin-appen i App Store eller Google Play, og opprett en profil ved hjelp av BankID.

Velg tjeneste

Velg "Psykologi", om du ønsker samtale i klinikk eller over video, og hvilken terapeut du vil snakke med.

Møt terapeuten

Du velger et tidspunkt som passer deg, og møter terapeuten. Sammen blir dere enige om videre forløp.

Møt psykologene som jobber med familieveiledning

Andreas J

For Andreas står alltid det særegne ved hvert individ i fokus. Etter hans oppfatning oppnås best mulig resultat i terapi når denne skreddersys individets unike behov. Gjennom empatisk lytting, og ved hjelp av den faglige kunnskapen han har ervervet søker Andreas å skape et trygt rom hvor tanker og følelser kan utrykkes, og endringsskapende arbeid kan forekomme.

Ingeborg

Ingeborg er opptatt av å hjelpe klienter med å skape mening og forståelse for hvorfor vi handler eller føler som vi gjør, og sammen finne noen gode endringsmål. Hun har flere års erfaring fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten, bl.a. med foreldreveiledning og angstrelaterte vansker.

Camilla

Camilla har arbeidet med et bredt spekter av psykiske lidelser, og har mange års erfaring med både individualterapi og familieterapi. Hun har også jobbet på helsestasjon, og brenner for viktigheten av å ta psykisk helse i graviditet og barselstid på alvor. Hun er opptatt av det skal være rom for å ta opp det du har på hjertet, enten det er stort eller lite.

Oda

Oda har en integrativ tilnærming til terapi, noe som betyr at hun benytter ulike behandlingsmetoder og er opptatt av at terapien tilpasses ditt behov, preferanse og bakgrunn. Hun er autorisert psykolog med erfaring fra utredning og behandling av barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske utfordringer.

Lydia

Lydia er autorisert psykolog med erfaring med arbeid hos barn og ungdom, familieveiledning og voksne med kompliserte tilstander som psykose og rusproblematikk. Hun har bred erfaring innen utredning diagnostisering og behandling av barn, ungdom og voksne. Hun har en eklektisk tilnærming der hun tilpasser terapien utifra klientens behov og ønsker.

Thomas

Thomas er opptatt av å forstå klientens unike perspektiv, for å hjelpe med å utforske og sette ord på det som er vanskelig. For å få til det er det viktig å skape et trygt samtaleklima, der nysgjerrighet, aksept og åpenhet er i fokus. Han har erfaring med både barn, ungdom og voksne og har bred kompetanse innen utredning og behandling av psykiske lidelser.

Christine

Christine ønsker å skape et trygt rom der du blir møtt med empati, varme og undring, slik at dere sammen kan vende blikket inn, utforske og forstå, eller endre det som er vanskelig. Christine har en bred erfaringsbakgrunn med utredning og behandling av psykiske vansker i spesialisthelsetjenesten.

Anita

Anita er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med voksne, barn, ungdom og deres familier. De siste årene har hun arbeidet mye med barn og ungdom som i møte med verden kan oppleve den overveldende. Anita er opptatt av kjærlig, ikke- dømmende og gjerne humoristisk oppmerksomhet på hvordan du opplever ulike situasjoner og utfordringer.

Benjamin

Benjamin er autorisert psykolog med flere års erfaring innenfor spesialisthelsetjenesten og familievernet. Han har god kompetanse innen temaer som identitet, relasjoner og livsutfordringer. Terapirommet skal være et sted hvor dere sammen kan balansere alvor og humor, og hvor du blir møtt på en respektfull, ikke-dømmende og varm måte.

Ingrid

For Ingrid er det viktig at terapien føles som et samarbeid. Hun har erfaring med utredning og behandling av både barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser. Hun har jobbet mye med engstelse, uro, stress, utmattelse, påtrengende tanker og vanskelige følelser.

Viktoria

Viktoria er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet med individualterapi med både voksne, barn og ungdom. I sitt arbeid er hun spesielt opptatt av relasjoner, aksept, selvfølelse, skam og autentisitet. Hun jobber eklektisk og forsøker derfor alltid å tilpasse terapimetode og tempo etter det som passer den enkelte best.

Pernille

Pernille er opptatt av at terapirommet skal være et trygt sted hvor man kan utforske følelser, tanker og relasjoner. Hun er særlig opptatt av følelsers betydning, samtidig som hun har en tilnærming der kunnskap fra ulike terapiretninger integreres. Pernille er autorisert psykolog, og har flere års erfaring med individualterapi for voksne, ungdom og barn.

Henriette

Henriette er opptatt av å tilpasse behandlingen basert på den enkeltes problemstilling, behov og ønsker. Hun vil møte deg på en nysgjerrig og empatisk måte for å skape et samtalerom der er trygt å utforske det som oppleves som vanskelig. Hun har kompetanse på et bredt spekter av psykiske lidelser, og har blant annet erfaring med barn og unge, familiesamtaler og veiledning av foreldre.

Yasmin

Yasmin har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet poliklinisk med voksne, barn, ungdom og deres pårørende. Hun har blant annet kompetanse på behandling av angstlidelser, traumelidelser, relasjonsutfordringer og selvbildeproblematikk. Yasmin er opptatt av tema som selvfølelse, selvhevdelse og selvomsorg.