Sorg

Sorg er en psykisk reaksjon som kan oppstå etter at man har mistet noen som har stått en nær, som f.eks. et familiemedlem eller en god venn. Det er en ganske vanlig følelse, som de aller fleste mennesker opplever på et tidspunkt i livet. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan sorg kan påvirke deg, og om hvordan Dr.Dropin Psykologi kan hjelpe deg med å håndtere sorg.

Hva er sorg?

Sorg er en normal reaksjon som er forventet når man mister noen eller noe man er glad i, og den kan komme i ulik intensitet. Reaksjonene kan også ha sammenheng med omstendigheter rundt dødsfallet, for eksempel om det kom brått og uventet. Ved et brått eller uventet dødsfall kan man i en akutt fase oppleve overveldende sorg. For andre kan sorgen komme først en stund etter dødsfallet, eller vedvare over en lengre periode.

Symptomer på sorg

De vanligste symptomene man opplever ved sorg inkluderer:

  • Smerte
  • Følelse av kaos
  • Skyld
  • Konsentrasjonsproblemer
  • Søvnvansker
  • Humørsvingninger
  • Følelsesmessige reaksjoner
  • Tap av energi og trøtthet
  • Irritasjon og sinne

Hvordan Dr.Dropin Psykologi kan hjelpe deg

Det er ingen fasit for hvordan man sørger – men en samtalepartner som kan støtte og forstå din unike sorgprosess, kan gjøre sorgen lettere å bære og bearbeide. Noen ønsker å sørge sammen med familie, venner eller partner, mens andre ser nytten av å snakke med en utenforstående, slik som en psykolog.

Våre psykologer kan bistå med å hjelpe deg gjennom utfordrende perioder med sorg. Psykologene har mye kunnskap om sorgprosesser og kan blant annet bidra med emosjonell støtte, normalisering og psykoedukasjon. Det å få utforsket, satt ord på og anerkjent opplevelsene man sitter med, kan bidra til en opplevelse av støtte og en bearbeiding av tapet.

Dr.Dropin har psykologer som har lang erfaring med fysiske og digitale sorgsamtaler. Finn din psykolog her og last ned appen for å bestille time.

Download on the App Store
Get it on Google PlayFredrikFredrik
Fredrik

Ofte stilte spørsmål om sorg

Hvor lenge varer sorg?

Lengden på en sorgreaksjon er individuell og avhengig av forhold rundt tapet, samt dine tidligere erfaringer. Ofte vil de sterkeste sorgreaksjonene klinge av i løpet av seks måneders tid, men elementer av sorgen vil mange alltid bære med seg.

Kan man bli syk av sorg?

Sorg er ikke en psykisk lidelse, men for noen går sorgen over i en komplisert sorgreaksjon. Dette er vanligere hos etterlatte som har opplevd brå og uventede dødsfall som ulykker eller katastrofer. I ICD-11 inngår diagnosen forlenget sorgforstyrrelse. Det handler om fastlåste sorgreaksjoner som er intense, vedvarende og hindrer deg fra å fungere.

Er sorg depresjon?

Sorg og depresjon er ikke det samme, men det finnes flere fellestrekk mellom de to tilstandene. Sorg er en normalreaksjon og depresjon er en psykisk lidelse. Både ved sorg og depresjon kan man eksempelvis ha reaksjoner som tristhet, tap av glede, redusert energinivå og søvnvansker.

Hvordan komme ut av sorgen?

For mange vil det være tilstrekkelig å søke støtte i nettverk og familie, samt tillate og akseptere de sorgreaksjonene som måtte komme. Det kan være godt å snakke med en profesjonell hjelper hvis du kjenner behov for mer støtte enn du har tilgjengelig. Det anbefales å søke hjelp og behandling ved kompliserte sorgreaksjoner.

Er sorg en følelse?

Ja, tristhet og sorg blir ofte omtalt og forstått som en av våre grunnleggende følelser. Det er følelser knyttet til å miste noe som er viktig for deg.


Last ned appen

Velg mellom ulike tjenester tilpasset deg

Møt psykologen

Les mer om våre psykologtjenester

sanity imagesanity image