Sosial angst

Sosial angst handler om en opplevelse av ubehag eller frykt i møte med andre mennesker. Dette er noe de aller fleste opplever i ulik grad i løpet av livet. Sosial angst kan virke begrensende fordi man ikke lengre får gjort det man vanligvis ville vært i stand til å gjøre. På denne siden kan du lese mer om sosial angst og hvordan våre psykologer kan hjelpe deg.

Unngåelsesstrategier og mestringsatferd

For mange blir den sosiale angsten så ubehagelig at de forsøker å unngå situasjoner der denne kan trigges. Dette kalles for unngåelsesstrategier. Det kan være fristende å forlate en sosial situasjon om man opplever sterk angst fordi dette raskt demper ubehaget. 

Mange utvikler også det vi kaller trygghetsatferd. Eksempler på det kan være å:

  • Unngå blikkontakt
  • Ikke ta ordet i samtaler
  • Ha på hodetelefoner når man går ute

Problemet med unngåelsesstrategier og trygghetsatferd er blant annet at man ikke får sjansen til å teste ut om det man frykter virkelig stemmer. Dette opprettholder negative tanker om at man kommer til å dumme seg ut og ikke mestre sosiale situasjoner. Angsten opprettholder også fokuset på en selv og hvordan man fremstår, og kan virke begrensende fordi man ikke lengre får gjort det man vanligvis ville vært i stand til å gjøre.

Hvordan behandler man sosial angst?

For mange med ulike former for angst og fobier vil det være viktig å gradvis eksponere seg for det man frykter. Det kan innebære å øve seg på å ta ordet i en samtale eller å gå inn i et rom fullt av mennesker. Nyere forskning viser at dette ikke nødvendigvis må foregå fysisk, men gjerne simulert ved bruk av virtuell virkelighet (VR).

Hos Dr.Dropin Psykologi kan du derfor velge mellom to ulike forløp:

1. Samtaleterapi med psykolog

2. VR-trening i kombinasjon med samtaler med psykolog

Mange synes det kan være vanskelig og ubehagelig å eksponere seg for situasjoner der angsten oppstår i den virkelige verden. Ved å gjøre denne treningen i VR blir terskelen lavere for å komme i gang, da du kan eksponeres i et virtuelt og trygt miljø hjemme i din egen stue. VR-treningen brukes alltid kun som et verktøy i tillegg til samtaler hos en av våre psykologer.

RikkeRikke
Rikke

Les mer om Dr.Dropin Psykologitjeneste

sanity imagesanity image