Tvangslidelse (OCD)

Tvangslidelse, også kjent som obsessive compulsive disorder (OCD), er en form for angstlidelse som består av to komponenter; tvangstanker og tvangshandlinger. Mange mennesker har tvangstanker og utfører tvangshandlinger fra tid til annen, men for personer med OCD kan disse plagene være så krevende at de går ut over hverdagen og livskvaliteten.

Hva er tvangslidelse (OCD)?

Tvangslidelse (OCD) består av to komponenter; tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker er uønskede tanker, ideer eller forestillingsbilder som gjentatte ganger dukker opp, og som oppleves som forstyrrende og ubehagelig. Tvangshandlinger er handlinger man føler man må gjøre for å dempe frykten og ubehaget som tvangstankene skaper.

Tvangstanker kan være relatert til mange forskjellige emner.

Typiske eksempler på tvangstanker kan være:

  • Frykt for smitte eller bakterier
  • Behov for symmetri, rekkefølge eller orden
  • Frykt for å glemme noe viktig, for eksempel skru av komfyr eller låse dører
  • Uønskede seksuelle eller aggressive tanker

Typiske eksempler på tvangshandlinger kan være:

  • Vaske seg selv eller omgivelsene mange ganger om dagen
  • Skape orden eller gjøre ting på en bestemt måte - for eksempel telle til bestemte tall eller skru av og på lyset x antall ganger
  • Sjekke om komfyr er avslått eller at dører er låst
  • Aktivt tenke på positive ting for å «utjevne» de negative tankene, eller unngå ulike settinger som kan trigge tvangstanker/tvangshandlinger

Mennesker med OCD får ofte en følelse av sterk uro eller ubehag når de ikke får utført tvangshandlingen.


Hvor utbredt er OCD og hva er årsaken?

Det er helt normalt å av og til ha tvangstanker- og handlinger. Dersom vanskene tar mye tid og energi, og de svekker fungeringen i hverdagen, kan det hende man har OCD. Omtrent 1-3% av befolkningen har tvangslidelse. Det er ikke klart hva som forårsaker OCD, men det antas at det kan være en kombinasjon av genetiske, miljømessige og biologiske faktorer.

Hvordan Dr.Dropin Psykologi kan hjelpe deg

Eksponering og responsprevensjon (ERP) blir ofte regnet som den mest effektive behandlingen. Behandlingen kan brukes på både barn, ungdom og voksne. Vi i Dr.Dropin Psykologi har kompetanse på denne metoden og kan hjelpe deg til en bedre hverdag. Behandlingen går ut på å lære om OCD og hva som opprettholder plagene, og sammen lage en plan for å håndtere og redusere tvangstanker- og handlinger gjennom eksponeringsterapi og responsprevensjon. Enkelt forklart vil behandlingen gå ut på å utsette seg for det man frykter på en systematisk måte uten å utføre tvangshandlingen.

Det er også mulig å behandle tvangslidelse/OCD ved hjelp av medisiner, nærmere bestemt antidepressiva. Eksponering og responsprevensjon er likevel å foretrekke da det kan gi kortere behandlingstid, mindre bivirkninger og lavere sjanse for tilbakefall.

Dr.Dropin har psykologer som har lang erfaring med fysisk og digital samtaleterapi mot tvangslidelser/OCD. Finn din psykolog her og last ned appen for å bestille time.

Download on the App Store
Get it on Google PlayFredrikFredrik
Fredrik

Ofte stilte spørsmål om tvangslidelser

Er tvangstanker farlig?

En tvangstanke er ikke farlig, selv om den av og til kan føles som om det er det.

Er tvangstanker angst?

Tvangstanker (og tvangshandlinger) er vanlige symptomer på tvangslidelse/OCD, som er én av flere angstlidelser. Tvangstanker kan ofte skape uro.

Er tvangstanker og OCD det samme?

Tvangstanker og OCD er ikke det samme. Tvangstanker sammen med tvangshandlinger er symptomer på OCD, men det betyr ikke at man har OCD. Det er vanlig å ha tvangstanker til en viss grad, mens når man har OCD er plagene så store at de går ut over hverdagsfungeringen.

Kan man bli kvitt tvangstanker?

Ja. Noen opplever å bli helt kvitt tvangstankene, mens andre lærer strategier for å håndtere de på en slik måte at de ikke blir en plage i hverdagen. Kognitiv terapi og eksponeringsterapi er en hyppig brukt metode i møte med tvangstanker.

Er tvangstanker normalt?

Tvangstanker er normalt. Mange av oss kan ha tvangstanker fra tid til annen uten at de skaper problemer i hverdagen.

Last ned appen

Velg mellom ulike tjenester tilpasset deg

Møt psykologen

Les mer om våre psykologtjenester

sanity imagesanity image