Utbrenthet

En hektisk hverdag kan viske ut skillet mellom jobb, hjem og fritid. For mange er arbeidstimene mange, samtidig som forventningen om tilgjengelighet utenom arbeidstid øker. Dette kan føre til utbrenthet, som karakteriseres av fysisk eller emosjonell utmattelse.

Hva er symptomene på utbrenthet?

Tilstanden utløses ofte av langvarig stress eller etter en fysisk, emosjonelt eller mentalt krevende rolle i lengre tid. Opplevelsen av å ikke føle seg uthvilt, overveldelse, hjelpeløshet og ensomhet er typiske tegn på utbrenthet. Ofte kjennes fysisk på kroppen i form av svimmelhet, hodepine, muskelsmerter, kvalme, mageproblemer og endret søvnmønster. Utbrenthet kan for eksempel starte som fysiske plager, som at du opplever vedvarende hodepine, vondt i magen og smerter i rygg og nakke. Deretter kan det utvikle seg til en varig opplevelse av utmattelse, manglende arbeidsglede og motivasjon, søvnproblemer eller lignende. I en hektisk hverdag er det normalt å oppleve slike perioder, men hvis det varer over tid og går ut over livsgleden og arbeidsevnen din, da kan det handle om utbrenthet.

Hvordan oppstår utbrenthet?

Utbrenthet er spesifikt knyttet til de rammene vi jobber under eller forholder oss til, og går som regel ikke over av seg selv. Noe bør derfor endres. Det kan være fristende å fortsette som før for å nå alle krav og plikter, men ignorering av kroppens signaler over tid vil i mange tilfeller føre til forverring. Derfor kan det være nyttig å bli kjent med hvordan akkurat din kropp sier ifra om at det blir for mye. Det er mulig å forebygge utbrenthet ved å legge merke til og ta på alvor de tidlige tegnene på at det er for mye negativt stress i arbeidshverdagen.


En risikofaktor for utbrenthet kan være at man havner litt bakpå med arbeidsoppgavene sine, og at man håndterer det ved å komme tidligere på kontoret, droppe lunsjen og de sosiale møtepunktene på jobb, sitte lenger og kanskje jobber på tidspunkter hvor man egentlig har fri. Dette kan henge sammen med at man har høye krav til seg selv og egne prestasjoner. Etter hvert kan dette mønsteret utvikle seg og man kan for eksempel merke konsentrasjonsvansker, man kan glemme avtaler, få vondt i kroppen og man føler seg heller ikke uthvilt etter man har sovet. Dette blir fort en ond sirkel hvor det blir vanskeligere og vanskeligere å føle mestring på jobb, som påvirker humør, energi, søvn og relasjoner negativt.

Hvilke strategier brukes mot utbrenthet?

De fleste vil benytte seg av mestringsstrategier når man begynner å føle seg utbrent. Vi kan skille mellom ikke-hjelpsomme og hjelpsomme strategier. Typiske ikke-hjelpsomme mestringsstrategier kan være å tenke at symptomene vil gå over av seg selv, eller selvkritikk hvor man skylder på seg selv for å ikke klare å håndtere arbeidsoppgavene sine. Andre tyr til unngåelse i form av å utsette gjøremål, unngå jobben eller å dempe symptomene med alkohol. Disse uhensiktsmessige strategiene fungerer sjeldent i lengden.

Hjelpsomme strategier kan være å snakke med nettverket rundt seg, oppsøke fastlege eller ta opp problemstillingen med sin nærmeste leder. Ved å samarbeide og kommunisere med lederen sin kan det være mulig å frigjøres fra arbeidsoppgaver og ansvar, slik at det blir tid og rom til hvile og givende aktiviteter. Bevissthet rundt tidlige faresignaler hos seg selv kan være forebyggende. For å jobbe med dette kan det være nyttig å kontakte en psykolog.

Hvordan Dr.Dropin Psykologi kan hjelpe deg

En psykolog hos oss vil hjelpe deg med å finne ut hva som ligger bak utbrentheten og endre situasjonen. Målet kan være å få mer energi, positive følelser, livsgnist og motivasjon. For å oppnå dette vil psykologen kartlegge mulige årsaker til tilstanden og foreslå hjelpsomme strategier tilpasset ditt utgangspunkt. Det kan også være at psykologen kan hjelpe med å finne ut om det du opplever handler mer om angst og depresjon enn utbrenthet. Det er hensiktsmessig å finne ut hva som er hva for å kunne skape hjelpsom endring. En utforskende tilnærming og åpen samtale kan føre til endringer i livsstil eller ruste deg til å takle stress og utfordringer tilknyttet din livssituasjon.

Dr.Dropin har psykologer som har lang erfaring med fysisk og digital samtaleterapi for behandling av utbrenthet. Finn din psykolog her og last ned appen for å bestille time.

Download on the App Store
Get it on Google PlayOthiliaOthilia
Othilia

Ofte stilte spørsmål om utbrenthet

Kan man bli frisk av utbrenthet?

Man kan absolutt bli frisk for utbrenthet, men ofte må man ta tiden til hjelp og la kroppen hente seg inn i igjen. Utbrenthet går ikke automatisk over for seg selv, og som regel vil man kunne iverksette noen tiltak som kan føre til bedring.

Kan man bli sykmeldt pga utbrenthet?

I visse tilfeller vil sykmelding være det eneste alternativet for å behandle utbrenthet. I samråd med fastlegen finner man ut av hvor mye og varigheten på sykmeldingen slik at kroppen kan hente seg inn igjen. En del studier viser til at de som har blir heltidssykemeldte en periode har en større sjanse for å komme tilbake til jobben, fremfor de som blir deltidssykemeldte.

Hvor lang tid tar det å komme ut av utbrenthet?

Dette er avhengig av flere faktorer, blant annet ser man på alvorlighetsgraden av utbrentheten og hvor lenge det har pågått. Ofte er det nødvendig med en periode på et par måneder, og andre tilfeller kan det ta år.

Last ned appen

Velg mellom ulike tjenester tilpasset deg

Møt psykologen

Les mer om våre psykologtjenester

sanity imagesanity image