Angst

Angst handler om å bli så redd eller bekymret at det begynner å gå utover hvordan man har det. Samtaleterapi har særlig god effekt på lettere og moderate varianter av angst, som mange av oss kommer til å oppleve.

Hva er angst?

Angst er en følelse av bekymring, frykt eller uro som oppstår i ulike situasjoner. Det er en normal og naturlig reaksjon på stressende eller truende situasjoner. Imidlertid kan angst bli en forstyrrende og plagsom tilstand når den oppleves på en overdreven eller urimelig måte, eller når den oppstår uten noen åpenbar grunn.

Typiske symptomer på angst

Angst kan manifestere seg på forskjellige måter, som fysiske symptomer, følelsesmessige reaksjoner og adferdsmessige endringer, og kan påvirke ens evne til å fungere i dagliglivet.

Psykologiske symptomer på angst inkluderer bekymring, stress, raske eller ufullstendige tanker.

Fysiske symptomer inkluderer kroppslig ubehag, trykk i brystet eller magen, uro, nervøsitet, kvalme, øresus og tåkesyn. Atferdsmessige symptomer på angst inkluderer ofte unngåelse av det som fremkaller angst, og søking av trygghet hos andre.

Når blir angst problematisk?

Alle kan oppleve angst til tider, og det er helt normalt. Det er ikke alltid man trenger profesjonell behandling for angsten. Vi kan si at angst først begynner å bli behandlingstrengende når den hindrer deg i å leve slik du vil, hindrer deg i å gjøre ting du egentlig mener du bør være i stand til, eller hvis du bruker mye av tiden din på å forsøke å unngå angsten eller situasjoner som fremkaller den. Kort fortalt: om du føler at angsten har begynt å ta styringen i livet ditt, kan det være lurt å oppsøke hjelp.

Typiske former for angst

Sosial angst

Sosial angst dreier seg om en gjennomgripende frykt for avvisning eller kritikk, som gjør at man unngår sosiale situasjoner så godt det lar seg gjøre. De gangene man ikke klarer å unngå det sosiale, er det vanlig å kjenne på klassiske angstsymptomer sammen med tanker om at man blir dømt, er mindre verdifull enn andre eller at man på andre måter ikke mestrer situasjonen.

Les mer som sosial angst

Panikkangst

Panikkangst er en mer ekstrem men også kortvarig form for angst hvor det er vanlig å kjenne på sterk kroppslig ubehag og uro – til forveksling ganske likt et hjerteinfarkt. Det er heller ikke uvanlig at man tenker man kan komme til å bli gal eller dø de første gangene man opplever det. Vanligvis er unngåelsesatferden i etterkant – altså at man gjør alt man kan for å unngå nye anfall - et større problem enn selve angstanfallene.

sanity imagesanity image

Hvordan Dr.Dropin Psykologi kan hjelpe deg

Heldigvis finnes det god behandling mot angst. Vanligvis starter vi med en innledende kartlegging av hvordan angst påvirker deg og ditt liv, slik at vi kan forstå deg og din angst. Etter kartleggingen er det vanlig å starte behandlingen med en eller annen form for eksponering - hvor vi utsetter deg for angsten under kontrollerte rammer som du er med på å bestemme.

Behandling for angst kan noen ganger også innebære en utforskning av underliggende følelser eller tidligere opplevelser som kan bidra til angsten. Det vil uansett alltid være et samarbeid mellom deg og psykologen som gjør at behandlingen blir tilpasset deg og dine behov. Det viktigste utfallet av behandling vil alltid være at du kan leve livet slik du ønsker det, uten å være hindret av angst.

Bestill time

Bestill en time hos en av våre psykologer eller psykiatere via Dr.Dropin-appen.

Download on the App Store
Get it on Google Play

Møt terapeuten

Møt psykologen eller psykiateren i klinikk eller over video. Våre psykologer tilbyr også turapi.

Oppfølging

Det er ingen fasit for hvor lenge et terapiforløp varer. Noen behøver timer over en lang periode, mens andre trenger få.

Les mer om våre psykologtjenester

sanity imagesanity image