Melanom (føflekkreft)

Melanom, ofte kalt føflekkreft, er den mest alvorlige typen hudkreft. Melanom (føflekkreft) er en type kreft som oppstår i melanocyttene; cellene som produserer fargestoffet melanin i huden og gir brunfarge til huden og føflekkene dine.

Selv om melanom ofte er assosiert med føflekker, kan melanom oppstå overalt på kroppen, selv under neglene eller i øynene. Det finnes melanom som oppstår i celler som ikke produserer melanin også. Disse er relativt sjeldne, men man bør være oppmerksom på dette, spesielt hvis noen i familien tidligere har hatt melanom.

Det generelle rådet er å være oppmerksom på føflekker som endrer seg. De kan bli mørkere, bli asymmetriske i formen, bli forhøyet og få ujevn kant. Årvåkenhet og jevnlig undersøkelse av føflekker for å oppdage melanoma tidlig er veldig viktig, da dette er den mest alvorlige formen for hudkreft.

Utvikling av melanom (føflekkreft)

Melanocyttene kan noen ganger starte å dele seg ukontrollerbart på grunn av DNA-skade som følge av sol som noen muligens kan være predisponert for på grunn av gener. I de fleste tilfeller skjer dette i en føflekk.

Hvis den ukontrollerte celledelingen, det vi ofte omtaler som kreft, blir oppdaget tidlig og ikke har spredd seg dypt i huden kan man kirurgisk fjerne kreftvevet.

Dersom melanomet har spredd seg til dypt i huden må det fjernes raskt og hudlegen må nå også holde utkikk etter tegn på melanom andre steder. Dette både fordi du kan ha en genetisk sårbarhet mot melanom og fordi tilfellet av melanom som ble fjernet kan ha utløst melanom andre steder i huden.

Har det kommet så langt at melanomet har spredd seg lokalt eller systemisk (til andre organer) må du få henvisning til en kreftlege.

Slik forebygger du og følger med

Det viktigste du kan gjøre for å forebygge er å beskytte seg mot solen og være flink til å bruke solkrem. Du bør også være flink til å sjekke føflekkene dine dersom du har mange føflekker eller om noen i familien din har fått dette.

Det generelle rådet å være oppmerksom på føflekker som endrer seg. De kan bli mørkere, bli asymmetriske i formen, bli forhøyet og få ujevn kant. Årvåkenhet og jevnlig undersøkelse av føflekker for å oppdage melanoma tidlig er veldig viktig, da dette er den mest alvorlige formen for hudkreft.

Slik kan Dr. Dropin hjelpe deg

Hos Dr.Dropin kan du komme til erfarne hudspesialister som kan diagnostisere og behandle alle hudlidelser. Dr.Dropin er opptatt av å tilby gode hudtjenester til en fast og forutsigbar pris, og med kort ventetid.

Book time til hudlege nå
sanity imagesanity image