Melanom (føflekkreft)

Melanom, ofte kalt føflekkreft, er den mest alvorlige typen hudkreft. Melanom (føflekkreft) er en type kreft som oppstår i melanocyttene; cellene som produserer fargestoffet melanin i huden og gir brunfarge til huden og føflekkene dine.

Selv om melanom ofte er assosiert med føflekker, kan melanom oppstå overalt på kroppen, selv under neglene eller i øynene. Det finnes melanom som oppstår i celler som ikke produserer melanin også. Disse er relativt sjeldne, men man bør være oppmerksom på dette, spesielt hvis noen i familien tidligere har hatt melanom.

Det generelle rådet er å være oppmerksom på føflekker som endrer seg. De kan bli mørkere, bli asymmetriske i formen, bli forhøyet og få ujevn kant. Årvåkenhet og jevnlig undersøkelse av føflekker for å oppdage melanoma tidlig er veldig viktig, da dette er den mest alvorlige formen for hudkreft.

Melanom deles gjerne inn i flere varianter:

  • Melanom med overflatisk spredning (Superfisielt spredende malignt melanom)
  • Knuteformet melanom (Nodulært malignt melanom)
  • Melanom på soleksponerte områder (Lentigo maligna melanom)
  • Melanom i håndflate, fotsåle og slimhinner (Acralt lentiginøst melanom)
  • Melanomer uten pigment (Amelanotisk malignt melanom)

Utvikling av melanom (føflekkreft)

Melanocyttene kan noen ganger starte å dele seg ukontrollerbart på grunn av DNA-skade som følge av sol som noen muligens kan være predisponert for på grunn av gener. I de fleste tilfeller skjer dette i en føflekk.

Hvis den ukontrollerte celledelingen, det vi ofte omtaler som kreft, blir oppdaget tidlig og ikke har spredd seg dypt i huden kan man kirurgisk fjerne kreftvevet.

Dersom melanomet har spredd seg til dypt i huden må det fjernes raskt og hudlegen må nå også holde utkikk etter tegn på melanom andre steder. Dette både fordi du kan ha en genetisk sårbarhet mot melanom og fordi tilfellet av melanom som ble fjernet kan ha utløst melanom andre steder i huden.

Har det kommet så langt at melanomet har spredd seg lokalt eller systemisk (til andre organer) må du få henvisning til en kreftlege.

Slik forebygger du og følger med

Det viktigste du kan gjøre for å forebygge er å beskytte seg mot solen og være flink til å bruke solkrem. Du bør også være flink til å sjekke føflekkene dine dersom du har mange føflekker eller om noen i familien din har fått dette.

Det generelle rådet å være oppmerksom på føflekker som endrer seg. De kan bli mørkere, bli asymmetriske i formen, bli forhøyet og få ujevn kant. Årvåkenhet og jevnlig undersøkelse av føflekker for å oppdage melanoma tidlig er veldig viktig, da dette er den mest alvorlige formen for hudkreft.

Forekomst av føflekkreft

Melanom er den kreftformen som øker mest, og i Norge rapporteres om en ti-dobling over de siste tiårene.

Årlig forekomst av melanom i Norge er rundt 40 per 100 000, og livstidsrisikoen for å utvikle føflekkreft er rundt to prosent. I 2019 var det totalt 28 727 tilfeller av føflekkreft og av disse hadde 18 824 levd i fem år eller lengre etter diagnosen ble stilt. Antall nye tilfeller i Norge i 2019 var 1202 menn og 1128 kvinner, mens samme året døde 190 menn og 117 kvinner av melanom.

Økt risiko for føflekkreft

Faktorer som kan gi økt risiko for utvikling av føflekkreft er:

  • Et høyt antall føflekker, over 50, som måler mer enn 2 mm i diameter
  • Flere store føflekker, mer enn 7 mm i diameter, som er ujevne og med varierende farger
  • Dersom man har en nær slektning (foreldre eller søsken) med føflekkreft
  • Mye soleksponering uten UV-beskyttelse, solbrenthet

Slik kan Dr. Dropin hjelpe deg

Hos Dr.Dropin kan du komme til erfarne hudspesialister som kan diagnostisere og behandle alle hudlidelser. Dr.Dropin er opptatt av å tilby gode hudtjenester til en fast og forutsigbar pris, og med kort ventetid.

Bestill time til hudlegeHudlege priser og tjenester
sanity imagesanity image