Prostatakreft: Forstå symptomer og når du bør søke lege

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant norske menn. Over halvparten av tilfellene rammer menn over 70 år.

Tidlig påvisning er viktig, men det er en utfordring å veie nytten av tidlig påvisning mot risikoen for unødvendig behandling.

Symptomer

Prostatakreft er den mest vanlige kreftformen blant menn. Risikoen øker betydelig med alderen, spesielt etter fylte 50 år. En familiehistorie med prostatakreft kan også bidra til å øke denne risikoen.

Symptomer å være oppmerksom på

 • Hyppig vannlating, spesielt om natten.
 • Problemer med å starte eller stoppe urinstrømmen.
 • Svak eller avbrutt urinstrøm.
 • Smertefull eller brennende vannlating.
 • Blod i urinen eller sæden.
 • Vedvarende smerte i rygg, hofter eller bekken.

sanity imagesanity image

Når du bør søke lege

 • Hvis du opplever noen av de nevnte symptomene, spesielt hvis de er vedvarende eller forverres.
 • Hvis du har en familiær historie med prostatakreft eller bryst- og eggstokkreftgenene BRCA1 og BRCA2.
 • Regelmessige helsesjekker anbefales for menn over 50 år, men diskuter tidligere screeningsalder med legen basert på din risikoprofil.
 • Ta Dr.Dropins prostatasjekk som gir deg en pekepinn på om du bør kontakte lege

ProstatasjekkBestill time


sanity imagesanity image

Rektalundersøkelse (DRE)

En digital rektalundersøkelse (DRE) er en fysisk undersøkelse hvor en lege bruker en finger for å føle på prostata gjennom endetarmen. DRE er en viktig del av den kliniske vurderingen for prostatakreft, men det er viktig å forstå at det ikke er en svært nøyaktig test for å oppdage prostatakreft alene.

Her er noen viktige poeng om nøyaktigheten av DRE:

 • Sensitivitet: DRE har begrenset sensitivitet, spesielt for å oppdage tidlige stadier av prostatakreft. Det betyr at DRE kan gå glipp av mange tidlige kreftformer som ikke kan føles som klumper eller uregelmessigheter gjennom endetarmen.
 • Spesifisitet: DRE har høyere spesifisitet, noe som betyr at hvis en lege oppdager en unormalitet under undersøkelsen, kan det være en indikasjon på prostatakreft. Imidlertid kan DRE også føre til falske alarmer i noen tilfeller, for eksempel på grunn av godartede forstørrelser eller betennelser i prostatakjertelen.

Samlet sett er DRE en nyttig, men begrenset, del av en klinisk vurdering for prostatakreft. DRE brukes vanligvis som en del av en bredere tilnærming til screening, sammen med PSA-testen og andre faktorer som pasientens alder, familiehistorie og symptomer.

PSA - blodprøve

PSA (Prostate Specific Antigen) er en blodprøve som kan indikere endringer i prostata. Selv om PSA-testing kan redusere dødeligheten av prostatakreft, øker den ikke nødvendigvis den generelle overlevelsen. Den er også upålitelig for tidlig påvisning og utelukkelse av prostatakreft. Imidlertid er den nyttig for overvåking av behandling og for å følge utviklingen av sykdommen.

Norske helsemyndigheter og eksperter er enige om at rutinemessige PSA-målinger for friske menn uten risikofaktorer ikke anbefales. Individuell vurdering bør gjennomføres, spesielt hvis det er en familiehistorie med prostatakreft. PSA-testing bør ikke utføres uten full informasjon om fordeler og ulemper.