Psykiater når du trenger det

En psykiater kan på lik linje med psykolog utrede de fleste psykiske lidelser og vurdere hva slags behandling du kan ha nytte av. Her kan du lese mer om våre tjenester og bli bedre kjent med våre psykiatere.

Se ledige timer

Hva kan en psykiater hjelpe deg med?

En psykiater er en lege med spesialisering innen psykiatri og kan tilby utredning og behandling av psykiske lidelser. De tilbyr samtaleterapi og gjør vurderinger av behov for medikamentell behandling. Psykiateren har i motsetning til psykologer rett til å skrive ut resept på medisiner, og har større kompetanse på somatiske tilstander, dersom tilstanden din er sammensatt. Våre psykiatere kan følge deg over tid på samme måte som våre psykologer.

Samtale med psykiater

Vi tilbyr ulike terapitjenester med psykiater – både individuell samtaleterapi og samtale for familie med barn og unge.

Usikker på om psykiater er riktig for deg?

Etter første time vil dere sammen bli enige om veien videre, og du vil få en anbefaling om hva som er rett behandling for deg. Du velger selv om du tar samtalen over video, eller i en av våre behagelige klinikker.

Psykiater Ignacy

Bli kjent med Ignacy


Dr. Ignacy Warsza er utdannet lege og har spesialisert seg innenfor voksenpsykiatri. Han har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, der han har jobbet med blant annet depressive lidelser, angstlidelser, bipolaritet, tvang, psykoser samt behandling av rusmisbruk. Han har også erfaring fra privat behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati. De siste årene har han spesialisert seg i utredning og behandling av hyperkinetiske forstyrrelser, primært ADHD hos voksne.

Som psykiater er Ignacy opptatt av å skape en trygg og empatisk relasjon til pasienten som fremmer tillit og åpen kommunikasjon, der pasienten kan føle seg som en aktiv deltakere i prosessen. Ignacys forpliktelse til evidensbasert medisin sikrer at hans pasienter mottar høyeste standard for omsorg.

Ignacy tilbyr ikke utredning av ADHD, men kan gjennomføre oppfølging av medisinering etter at diagnosen er satt.


Ignacy har erfaring med temaer og vansker som:

💭 Depresjon 💭 Angst 💭 Bipolaritet 💭 Tvang 💭 Psykose 💭 rus 💭 kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati 💭 ADHD

IgnacyIgnacy
Ignacy

Psykiater Thor Morten

Bli kjent med Thor Morten

Thor Morten er utdannet lege og har spesialisert seg innenfor voksenpsykiatri. Han har jobbet i spesialisthelsetjenesten i over 13 år og har bred erfaring med utredning og behandling av en rekke psykiske lidelser hos voksne, inkludert rusproblematikk, alvorlige psykoselidelser og bipolaritet. Han har i tillegg jobbet med psykiske vansker hos barn og ungdom, samt med psykiske reaksjoner og kriser hos pasienter med kreftsykdom.

Thor Morten har alltid et smil på lur, og møter deg med et åpent og nysgjerrig sinn. Han er en fleksibel og tillitsskapende terapeut som har fokus på hele mennesket, og som er opptatt av å skape et trygt og konstruktivt samarbeidsklima i terapirommet. Han er ikke redd for å stille krav gjennom den terapeutiske prosessen og bruker tid på å motivere den enkelte til å nå egne mål. Thor Morten har videreutdanning innenfor innsiktsorientert psykoterapi, og vil kunne supplere dette med medikamentell behandling og oppfølging ved behov, samt sørge for samarbeid med fastlege eller andre nødvendige instanser.

Thor Morten tilbyr ikke utredning av ADHD, men kan gjennomføre oppfølging av medisinering etter at diagnosen er satt.


Thor Morten har erfaring med temaer og vansker som:

💭 angst 💭 depresjon 💭 ruslidelser 💭 relasjonelle vansker 💭 personlighetsforstyrrelser 💭 bekymring/grubling 💭 selvfølelse 💭 psykose 💭 bipolar lidelse 💭 stress og utbrenthet 💭 søvnvansker 💭 belastende livshendelser

Thor Morten

Når går jeg til en psykiater fremfor en psykolog?

Nysgjerrig?

sanity imagesanity image