Tjenester for barn og unge

Dr.Dropin har psykologer og psykiatere med bred erfaring med å møte barn og unge med psykiske plager eller som opplever aspekter ved hverdagen som ekstra krevende. Denne tjenesten er et tilbud til barn og unge mellom 12-15 år som i ulik grad opplever utfordringer som påvirker fungering, mestring og trivsel i hverdagen. Hjelpen kan også virke forebyggende, slik at vanskene ikke vokser seg større.

Last ned appen for å bestille time til psykolog eller psykiater.

Download on the App Store
Get it on Google Play
sanity imagesanity image

Rammer for tilbudet

Tilbudet for barn og ungdom i alderen 12 til og med 15 år som ønsker samtale med psykolog eller psykiater – på video eller fysisk. Det er et tilbud som skal hjelpe med milde til moderate psykiske utfordringer. Det er derimot ikke ment som en erstatning for behandling av alvorlig problematikk.

Er du usikker på om dette tilbudet er for deg? Vår første samtale er typisk en vurderingssamtale hvor psykologen eller psykiateren kartlegger og vurderer om dette er riktig tilbud for deg, eller om du kan få bedre hjelp ved andre instanser. Foreldrene booker time på vegne av barnet/ungdommen for å gi samtykke til behandling.

Lurer du på om du bør velge en psykiater fremfor en psykolog? Les mer om forskjellen her.

Samtale med psykolog

Klinikk 45 min: 1395,–
Video 45 min: 1295,–

Samtale med psykiater

Klinikk 45 min: 2395,–
Video 45 min: 2295,–
Video 25 min: 1295,–

Hva kan vi hjelpe deg med?

💭 Skolevegring

💭 Angst

💭 Stress

💭 Selvbilde

💭 Ensomhet

💭 Livskriser

💭 Familieproblemer

sanity imagesanity image

Samtykke til helsehjelp

Våre psykologer og psykiatere har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har ikke har lov til å fortelle videre hvorfor du har oppsøkt hjelp eller hva dere har snakket om i timen.

Det finnes derimot unntak til å gi informasjon videre (for eksempel til politiet eller til barnevernet) hvis det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme. Men vi gjør ikke dette uten at du får vite det først.

Dette er imidlertid ment å være et lavterskeltilbud for barn og unge for å raskt få hjelp med milde til moderate psykiske vansker. Tilbudet er ikke ment for personer med alvorlig problematikk eller de som allerede har et behandlingstilbud i det offentlige.

  • Ved akutt fare, ring 113.
  • Hvis du trenger å snakke med noen øyeblikkelig kan du ta kontakt med Mental Helse sin hjelpetelefon på 116 123.

Slik bestiller du time

Last ned app

Last ned Dr.Dropin-appen i App Store eller Google Play, og opprett en profil ved hjelp av BankID.

Velg tjeneste

Velg "Psykologi", om du ønsker samtale i klinikk eller over video, og hvilken terapeut du vil snakke med.

Møt terapeuten

Du velger et tidspunkt som passer deg, og møter terapeuten. Sammen blir dere enige om videre forløp.

Møt psykologene som jobber med barn og ungdom

Thomas

Thomas er opptatt av å forstå klientens unike perspektiv, for å hjelpe med å utforske og sette ord på det som er vanskelig. For å få til det er det viktig å skape et trygt samtaleklima, der nysgjerrighet, aksept og åpenhet er i fokus. Han har erfaring med både barn, ungdom og voksne og har bred kompetanse innen utredning og behandling av psykiske lidelser.

Rebecca M

Rebecca er autorisert psykolog og har arbeidet med barn, ungdom og voksne. Hun har erfaring og kompetanse på utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker, fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. I terapirommet forsøker hun å skape en trygg atmosfære, og ønsker å møte deg der du er i livet.

Camilla

Camilla har arbeidet med et bredt spekter av psykiske lidelser, og har mange års erfaring med både individualterapi og familieterapi. Hun har også jobbet på helsestasjon, og brenner for viktigheten av å ta psykisk helse i graviditet og barselstid på alvor. Hun er opptatt av det skal være rom for å ta opp det du har på hjertet, enten det er stort eller lite.

Yasmin

Yasmin har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet poliklinisk med voksne, barn, ungdom og deres pårørende. Hun har blant annet kompetanse på behandling av angstlidelser, traumelidelser, relasjonsutfordringer og selvbildeproblematikk. Yasmin er opptatt av tema som selvfølelse, selvhevdelse og selvomsorg.

Viktoria

Viktoria er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet med individualterapi med både voksne, barn og ungdom. I sitt arbeid er hun spesielt opptatt av relasjoner, aksept, selvfølelse, skam og autentisitet. Hun jobber eklektisk og forsøker derfor alltid å tilpasse terapimetode og tempo etter det som passer den enkelte best.

Ingrid

For Ingrid er det viktig at terapien føles som et samarbeid. Hun har erfaring med utredning og behandling av både barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser. Hun har jobbet mye med engstelse, uro, stress, utmattelse, påtrengende tanker og vanskelige følelser.

Anita

Anita er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med voksne, barn, ungdom og deres familier. De siste årene har hun arbeidet mye med barn og ungdom som i møte med verden kan oppleve den overveldende. Anita er opptatt av kjærlig, ikke- dømmende og gjerne humoristisk oppmerksomhet på hvordan du opplever ulike situasjoner og utfordringer.

Henriette

Henriette er opptatt av å tilpasse behandlingen basert på den enkeltes problemstilling, behov og ønsker. Hun vil møte deg på en nysgjerrig og empatisk måte for å skape et samtalerom der er trygt å utforske det som oppleves som vanskelig. Hun har kompetanse på et bredt spekter av psykiske lidelser, og har blant annet erfaring med barn og unge, familiesamtaler og veiledning av foreldre.

Pernille

Pernille er opptatt av at terapirommet skal være et trygt sted hvor man kan utforske følelser, tanker og relasjoner. Hun er særlig opptatt av følelsers betydning, samtidig som hun har en tilnærming der kunnskap fra ulike terapiretninger integreres. Pernille er autorisert psykolog, og har flere års erfaring med individualterapi for voksne, ungdom og barn.

Benjamin

Benjamin er autorisert psykolog med flere års erfaring innenfor spesialisthelsetjenesten og familievernet. Han har god kompetanse innen temaer som identitet, relasjoner og livsutfordringer. Terapirommet skal være et sted hvor dere sammen kan balansere alvor og humor, og hvor du blir møtt på en respektfull, ikke-dømmende og varm måte.

Gjertrud

Gjertrud er autorisert psykolog og har flere års erfaring med behandling av mennesker med et bredt spekter av psykiske lidelser. Hun er en empatisk og erfaren samtalepartner og kan blant annet hjelpe deg i prosessen med å sortere tanker, sette ord på følelser i belastende livssituasjoner og utforske lite hensiktsmessige tankemønstre.

Oda

Oda har en integrativ tilnærming til terapi, noe som betyr at hun benytter ulike behandlingsmetoder og er opptatt av at terapien tilpasses ditt behov, preferanse og bakgrunn. Hun er autorisert psykolog med erfaring fra utredning og behandling av barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske utfordringer.