Resepter

Allmennlegene hos Dr.Dropin kan hjelpe deg med forskrivning av de fleste vanlige resepter, men de vil alltid gjøre en individuell vurdering basert på dine symptomer og andre faste medisiner du bruker. De fleste resepter bør skrives ut etter at legen har gjennomført en fysisk undersøkelse. Vet fornying av resepter eller ved kjente symptomer kan en lege vurdere resept gjennom en digital konsultasjon, eller video.

Våre leger kan ikke skrive ut resepter på A-preparater. A- resepter som brukes for ADHD ( sentralstimulerende medikamenter ) må forespørres hos fastlege.

Se hvilke resepter en lege kan vurdere ila. 15 min

Bestill legetime

Hva er en resept?

En resept er et offisielt dokument utstedt av en autorisert helsepersonell, vanligvis en lege, som gir tillatelse til å kjøpe eller få utlevert spesifikke medisiner fra et apotek. Resepten inneholder informasjon om den foreskrevne medisinen, doseringen, eventuelle instruksjoner for bruk, samt legens signatur og kontaktopplysninger. Resepter er viktige for å sikre riktig og trygg administrering av medisiner til pasienter.

Hvit eller blå resept?

Medikamenter kan skrives ut på “hvit” eller “blå” resept. Hvit resept er enten for en kortvarig behandling hvor du må dekke kostnader selv, eller et medikament som er så rimelig at man ikke får støtte til det. Blå resept er til behandling du må ha over lang tid, oftest for kroniske sykdommer / tilstander.

Navnene blå og hvit kommer av fargen papirreseptene hadde før i tiden, da var papiret enten hvitt eller blått. Nå er det ikke lengre farge men paragrafer som viser om du får medikamentet dekket på blå resept eller ikke.

Dersom det er indikasjon kan vi i Dr.Dropin skrive ut resepter på blå resept, men da må må det bookes en legetime, fysisk eller over video.

Bestill legetime

Hvor finner jeg mine resepter?

Oversikt over dine resepter finner du under “mine resepter” på helsenorge.no, her logger du inn selv via nettsiden med bank-id. Det er kun resepter skrevet ut elektronisk som vises her, resepter i papirformat blir ikke registrert her.

Fornyelse av eksisterende resept

Har du behov for mer av et medikament du tidligere har fått skrevet ut, kan legen fornye den resepten du allerede har på dette medikamentet. Hos Dr.Dropin kan legen fornye og skrive ut resepter elektronisk.
Gjelder ikke A-preparater. Dette må din fastlege skrive ut.

Resept for barn og unge

For barn under 16 år har foreldre (eller person med foreldrerett) tilgang til oversikt over resepter skrevet ut for barnet. Man må ha samme folkeregistrerte adresse for å ha tilgang til dette. Du finner oversikten på helsenorge.no, du klikker på navnet ditt når du er logget inn og angir hvem du ønsker å jobbe på vegne av.

Er barnet mellom 12 og 16 år kan barnet sammen med lege bestemme om en resept skal være synlig for foreldre og foresatte eller ikke. Dette kalles vergeinnsynsreservasjon, og er ikke det samme som å låse resepten for innsyn.

Ofte stilte spørsmål

Kan andre hente ut resept for meg?

Andre kan kun hente ut resepter for deg om de legger frem fullmakt og ID ved skranken i apoteket, i hovedsak skal man hente ut resepter selv og legge frem sin egen ID ved henting. Foreldre eller foresatte kan hente ut for sine barn.

Kan jeg bruke reseptene mine i utlandet?

Dette varierer litt fra land til land, men generelt kan man kun bruke papirresepter i utlandet. Skal du ut og reise og har behov for medisiner lønner det seg å hente ut det du har behov for i Norge innen avreise, evnt forhøre deg med det landet du skal reise til hvordan det fungerer der.

Hvor lenge er resepter gyldige?

Generelt er resepter gyldige i 1 år, så lenge man har flere utleveringer igjen på den. Unntaket er p-piller eller annen hormonell prevensjon, resepter på disse medikamentene er gyldige i 3 år.

Må jeg bruke en resept hvis legen har skrevet den ut til meg?

Nei, noen ganger avtaler man en “vent og se resept” med legen, hvor resepten ligger klar i 1-2 uker. Har man ikke hentet den ut innen den tiden er den ikke gyldig lengre. Det er ditt valg om du ønsker å benytte deg av utskrevet medisiner eller ikke, men da er det også ditt ansvar om du blir dårligere av sykdommen medisinen var skrevet ut for.

A-, B- og C- preparater

A-preparater

Dette er medisiner som er sterkt vanedannende. Eksempler er morfin og andre opiater som virker smertestillende. Alle a-preparater skrives ut på en egen resept og du må vise legitimasjon når medisinen hentes.


B-preparater

Dette er også medisiner som er vanedannende, men ikke fullt så sterke som A-preparater. Eksempler er valium, paralgin forte og sovemedisiner. Du må også vise legitimasjon når disse medisinene skal hentes.


C-preparater

C-preparater er alle andre medisiner det kreves resept for å få kjøpt. For eksempel antibiotika, p-piller, kortison og astmaspray.

Forfatter: Lege Martine Hallin Henriksen
Sist oppdatert: 11.07.2022