Sykemelding

Alle leger hos Dr.Dropin kan skrive ut sykemeldinger etter fysisk undersøkelse – både kort- og langtidssykemeldinger. Dersom en lege i Dr.Dropin skal sykemelde over en lengre periode, vil det kreve en relasjon og tett oppfølging av våre leger.

En sykmelding blir vurdert av lege, manuellterapeut eller kiropraktor når det foreligger medisinske årsaker som forhindrer deg fra å være til stede på jobben. Det er opp til den som utfører sykmeldingen å alltid vurdere om det finnes vesentlige medisinske grunner til at du må være fraværende fra arbeidet, både ved førstegangs sykmelding og ved senere tilfeller.

Det er et felles ansvar for legen, NAV, arbeidsgiveren og den sykmeldte å følge opp sykmeldingen og kontinuerlig vurdere mulighetene for tilrettelegging eller tilbakevending til arbeidsplassen.

NB: Våre leger kan ikke tilbakedatere sykemelding.

Bestill legetime

Krav om fysisk undersøkelse

Fra 1. juli 2023 ble det gjort endringer i reglene for sykemelding, som setter noen klare rammer for hvordan pasienter kan få en sykemelding.

For å få en sykemelding i dag, er det strenge krav som må oppfylles, og videokonsultasjon oppfyller dessverre ikke disse kravene.

Hovedregelen vil være at en sykemelding kun kan utstedes etter at pasienten har gjennomgått en fysisk undersøkelse hos legen. Dette betyr at pasienter som søker sykemelding hos våre leger, må først få en vurdering etter en undersøkelse ved en av våre klinikker. Det er ikke tilstrekkelig å beskrive symptomer over telefon, video eller via e-post. Videre må sykemeldingen gjelde pasientens egen sykdom og ikke sykdom hos andre familiemedlemmer, for eksempel barn.

Bestill time

Våre leger står klare for å hjelpe deg i klinikk

De fleste sykemeldingsvurderinger må idag dermed gjennomføres på en fysisk klinikk med en personlig undersøkelse av pasienten.

Vi har erfarne leger som har en grundig forståelse av de gjeldende lover og regler som omhandler sykemeldinger og trygdesystemet i Norge. Vårt team er dedikert til å støtte arbeidstakere som av ulike årsaker trenger å bli sykemeldt fra sin nåværende arbeidssituasjon. Du kan være trygg på at vi er her for å hjelpe deg gjennom denne prosessen.

Les mer om sykemelding på NAV sine sider

Bestill time her
sanity imagesanity image