Skogflåttencefalitt (TBE)-vaksine

Skogflåttencefalitt – symptomer og behandling

Skogflåttencefalitt, eller Tick Born Encephalitis (TBE), er en sykdom i sentralnervesystemet forårsaket av virus. Dette kan ramme mennesker og overføres fra flått. Sykdommen må ikke forveksles med borreliose, som forårsakes av borreliabakterien, og behandles med antibiotika. Sykdommen smitter ikke mellom mennesker.

Gjennom vårt selvbetjente skjema kan du få resept på TBE-vaksinen: svar på noen medisinske spørsmål, og legen vil gjennomgå svarene dine innen 15 minutter. Du får deretter SMS med informasjon om hvor du kan få satt vaksinen.

Bestill resept på vaksinen

Hvem bør ta TBE-vaksinen?

Flått forekommer hovedsakelig i kyst- og dalområder med løvskog, kratt og frodig underskog i områder hvor vintrene ikke er for lange og kalde. Personer som bor eller skal reise til områder med TBE-infisert flått (gjerne lokalisert i skog og mark i endemiske områder, som f. eks Øst-Europa eller i Sør-Norge) bør vurdere vaksinering. Er du i tvil, spør legen din om råd.

Vaksinen kan gis til voksne og barn over ett år. Vaksinasjonen skal helst unngås ved graviditet eller samtidig amming, men kan gis om fordelene vurderes som mer tungtveiende enn ulempene.

Man trenger/skal ikke ta vaksinen dersom man:

  • Har hatt sykdommen, da gjennomgått infeksjon gir naturlig langvarig beskyttelse. Det er dog ikke skadelig å ta vaksinen selv om man har hatt sykdommen.
  • Har kjent allergi mot innholdsstoffene, eller har feber.
  • Allerede vært utsatt for eksponering, for eksempel ved flåttbitt.
sanity imagesanity image

Slik kan Dr.Dropin hjelpe deg

Gjennom selvbetjent resept kan du få resept på TBE-vaksinen, og ta den i en av våre samarbeidsapotek. Pris for resept er 295,–, samt ca 200,– for setting av vaksinen. Du kan lese mer om vaksinering i apotek her.

TBE-vaksinen er ikke en del av vaksinasjonsprogrammet og pasientene betaler for vaksinene selv. Hver dose koster ca 370,–

Vi har ikke TBE tilgjengelig i våre klinikker, men etter bestilling av resept og henting i apotek, kan du også velge å få satt den i klinikk for 695,–

Bestill resept

sanity imagesanity image

Bestill resept

Legen skriver ut resepten

Sett vaksinen i apotek

Forekomst av skogflåttencefalitt (TBE)

TBE er relativt uvanlig, og i perioden mellom 1994 og 2020 ble det registrert 238 tilfeller i Norge. Alle tilfellene var meldt i kystkommuner i Agder, Vestfold og Telemark. Dette er såkalte endemiske områder. Sykdommen er mer utbredt i Øst-Europa. Det meste av smitten foregår i månedene april-september.

Det tar rundt 14 dager fra smittetidspunkt til sykdom utvikler seg. Sykdommen er ofte mild hos barn, men kan gi alvorlig forløp med invalidiserende sekveler (senskader) hos voksne og eldre. Noen dør. Vaksine vil beskytte mot sykdommen.

Bestill resept på vaksine
sanity imagesanity image

Symptomer på TBE

Sykdomsforløpet deles inn i to faser;

  • 1.fase: Influensalignenede sykdom med tretthet, muskelsmerter, feber og redusert allmenntilstand. Hodepine og svimmelhet er ikke uvanlig. Dette varer i 4-7 dager. Hos 70% av smittede går symptomer i regress og man tilfriskes. For de resterende 30% utvikles sykdommen til andre fase.
  • 2. fase:
    Vedkommende kan oppleve ny feberepisode og i tillegg symptomer fra sentralnervesystemet. Dette kan være; økt hodepine, oppkast, endring i mental status, bevegelsesforstyrrelser, oppkast og i alvorlige tilfeller lammelser og talevansker. Disse pasientene trenger behandling i spesialisthelsetjenesten.

Diagnosen bekreftes med blodprøver eller prøve fra cerebrospinalvæske.

Bestill legetime
sanity imagesanity image

Hvordan foregår vaksinasjonen?

Vaksinen settes som sprøyte overarmen, såkalt intramuskulær injeksjon. For å oppnå langvarig immunitet kreves 3 doser. Det skal gå minimum 1 måned og helst ikke mer enn 3 måneder mellom de to første dosene. En regner med å ha tilstrekkelig immunitet for èn sesong etter 2 vaksiner. Den siste dosen settes 5-12 måneder etter den andre. Etter 3 doser vil 95% av de vaksinerte være beskyttet mot TBE i 3 år. Etter 3 år kan vaksinasjonsregime gjentas.

Det anbefales å starte vaksineringen i god tid før sesong for å rekke 2 doser. Ved behov for rask immunisering kan det gjøres individuelle vurderinger om intervallet mellom de 2 første dosene.

Vaksinen tåles godt og det er ikke dokumentert alvorlige bivirkninger. Etter vaksinasjon kan du få lette symptomer som:

  • lokal reaksjon på innstikksted med lette smerter og rødhet
  • tretthet og lavgradig feber

Bivirkningene går tilbake etter 1-3 dager.

Bestill resept på vaksinenLes mer om vaksiner
sanity imagesanity image

Hva er skogflåttvaksine (TBE), og hvordan fungerer den?

Skogflåttencefalitt (TBE) er en sykdom som overføres av flåttbitt. Vaksinen mot TBE bidrar til å beskytte mot infeksjon ved å stimulere immunforsvaret til å produsere antistoffer mot viruset.

Hvorfor bør jeg vaksinere meg mot skogflått (TBE)?

Vaksinering mot TBE anbefales for personer som bor i eller reiser til områder der sykdommen er utbredt, for å redusere risikoen for å bli smittet av TBE-viruset.

Hvordan administreres skogflåttvaksine (TBE)?

Skogflåttvaksinen gis vanligvis som en serie injeksjoner over flere måneder, etterfulgt av påfyllingsdoser for å opprettholde beskyttelsen.

Hvor lenge varer beskyttelsen etter å ha tatt skogflåttvaksine (TBE)?

Varigheten av beskyttelsen etter skogflåttvaksinen kan vare i flere år, avhengig av vaksinasjonsskjemaet og individuelle faktorer.

Hva er bivirkningene av skogflåttvaksine (TBE)?

Vanlige bivirkninger av skogflåttvaksinen kan inkludere smerter på injeksjonsstedet, mild feber og generell ubehag. Alvorlige bivirkninger er sjeldne.

Kan jeg få skogflåttvaksine (TBE) hvis jeg er gravid eller ammer?

Informer alltid legen din om at du er gravid eller ammer. Det er vanligvis trygt å ta skogflåttvaksinen under graviditet eller amming, spesielt hvis det er høy risiko for TBE-smitte.

Når bør jeg vaksinere meg mot skoflått (TBE)?

Vaksinasjon mot TBE bør gjøres før flåttsesongen starter, vanligvis om våren.

Hvor kan jeg få skogflåttvaksine (TBE)?

Du kan få resept enkelt via digitalt skjemabasert konsultasjon hos Dr.Dropin og få vaksinen satt på ditt lokale apotek. Ønsker du å diskutere vaksinen med en lege, så kan du snakke med en lege på video eller i en av våre klinikker.

Hva er risikoen for å bli smittet av skogflått TBE uten vaksine?

Risikoen for å bli smittet av TBE uten vaksine avhenger av området der du bor eller reiser, samt eksponering for flåttbitt.

Hvordan kan jeg redusere risikoen for flåttbitt?

For å redusere risikoen for flåttbitt, bør du unngå områder med mye vegetasjon, bruke beskyttende klær og insektmiddel, og sjekke deg selv og barn for flått etter utendørsaktiviteter.

Er det noen spesielle forholdsregler jeg bør ta etter å ha fått skogflåttvaksine (TBE)?

Etter å ha fått skogflåttvaksinen, bør du fortsatt ta vanlige forholdsregler for å unngå flåttbitt og beskytte deg mot andre flåttbårne sykdommer.

Kan jeg få skogflåttvaksine (TBE) hvis jeg har allergi eller underliggende helseproblemer?

Personer med allergi eller underliggende helseproblemer bør konsultere legen sin før de tar skogflåttvaksine for å vurdere risiko og fordeler.

Kan skogflåttvaksine (TBE) beskytte mot andre flåttbårne sykdommer?

Skogflåttvaksine (TBE) beskytter kun mot TBE-viruset og gir ikke beskyttelse mot andre flåttbårne sykdommer som borreliose.

Kilder