Skogflåttencefalitt (TBE)-vaksine

Skogflåttencefalitt – symptomer og behandling (2023)

Skogflåttencefalitt, eller Tick Born Encephalitis (TBE), er en sykdom i sentralnervesystemet forårsaket av virus. Dette kan ramme mennesker og overføres fra flått. Sykdommen må ikke forveksles med borreliose, som forårsakes av borreliabakterien, og behandles med antibiotika. Sykdommen smitter ikke mellom mennesker.

Gjennom vårt selvbetjente skjema kan du få resept på TBE-vaksinen: svar på noen medisinske spørsmål, og legen vil gjennomgå svarene dine innen 15 minutter. Du får deretter SMS med informasjon om hvor du kan få satt vaksinen.

Bestill resept

Hvem bør ta TBE-vaksinen?

Flått forekommer hovedsakelig i kyst- og dalområder med løvskog, kratt og frodig underskog i områder hvor vintrene ikke er for lange og kalde. Personer som bor eller skal reise til områder med TBE-infisert flått (gjerne lokalisert i skog og mark i endemiske områder, som f. eks Øst-Europa eller i Sør-Norge) bør vurdere vaksinering. Er du i tvil, spør legen din om råd.

Vaksinen kan gis til voksne og barn over ett år. Vaksinasjonen skal helst unngås ved graviditet eller samtidig amming, men kan gis om fordelene vurderes som mer tungtveiende enn ulempene.

Man trenger/skal ikke ta vaksinen dersom man:

  • Har hatt sykdommen, da gjennomgått infeksjon gir naturlig langvarig beskyttelse. Det er dog ikke skadelig å ta vaksinen selv om man har hatt sykdommen.
  • Har kjent allergi mot innholdsstoffene, eller har feber.
  • Allerede vært utsatt for eksponering, for eksempel ved flåttbitt.
sanity imagesanity image

Slik kan Dr.Dropin hjelpe deg

Gjennom selvbetjent resept kan du få resept på TBE-vaksinen, og ta den i en av våre samarbeidsapotek. Pris for resept er 295,–, samt ca 200,– for setting av vaksinen. Du kan lese mer om vaksinering i apotek her.

TBE-vaksinen er ikke en del av vaksinasjonsprogrammet og pasientene betaler for vaksinene selv. Hver dose koster ca 370,–

Vi har ikke TBE tilgjengelig i våre klinikker, men etter bestilling av resept og henting i apotek, kan du også velge å få satt den i klinikk for 695,–

Bestill resept

sanity imagesanity image

Bestill resept

Legen skriver ut resepten

Sett vaksinen i apotek

Forekomst av skogflåttencefalitt (TBE)

TBE er relativt uvanlig, og i perioden mellom 1994 og 2020 ble det registrert 238 tilfeller i Norge. Alle tilfellene var meldt i kystkommuner i Agder, Vestfold og Telemark. Dette er såkalte endemiske områder. Sykdommen er mer utbredt i Øst-Europa. Det meste av smitten foregår i månedene april-september.

Det tar rundt 14 dager fra smittetidspunkt til sykdom utvikler seg. Sykdommen er ofte mild hos barn, men kan gi alvorlig forløp med invalidiserende sekveler (senskader) hos voksne og eldre. Noen dør. Vaksine vil beskytte mot sykdommen.

Symptomer på TBE

Sykdomsforløpet deles inn i to faser;

  • 1.fase: Influensalignenede sykdom med tretthet, muskelsmerter, feber og redusert allmenntilstand. Hodepine og svimmelhet er ikke uvanlig. Dette varer i 4-7 dager. Hos 70% av smittede går symptomer i regress og man tilfriskes. For de resterende 30% utvikles sykdommen til andre fase.
  • 2. fase:
    Vedkommende kan oppleve ny feberepisode og i tillegg symptomer fra sentralnervesystemet. Dette kan være; økt hodepine, oppkast, endring i mental status, bevegelsesforstyrrelser, oppkast og i alvorlige tilfeller lammelser og talevansker. Disse pasientene trenger behandling i spesialisthelsetjenesten.

Diagnosen bekreftes med blodprøver eller prøve fra cerebrospinalvæske.

Hvordan foregår vaksinasjonen?

Vaksinen settes som sprøyte overarmen, såkalt intramuskulær injeksjon. For å oppnå langvarig immunitet kreves 3 doser. Det skal gå minimum 1 måned og helst ikke mer enn 3 måneder mellom de to første dosene. En regner med å ha tilstrekkelig immunitet for èn sesong etter 2 vaksiner. Den siste dosen settes 5-12 måneder etter den andre. Etter 3 doser vil 95% av de vaksinerte være beskyttet mot TBE i 3 år. Etter 3 år kan vaksinasjonsregime gjentas.

Det anbefales å starte vaksineringen i god tid før sesong for å rekke 2 doser. Ved behov for rask immunisering kan det gjøres individuelle vurderinger om intervallet mellom de 2 første dosene.

Vaksinen tåles godt og det er ikke dokumentert alvorlige bivirkninger. Etter vaksinasjon kan du få lette symptomer som:

  • lokal reaksjon på innstikksted med lette smerter og rødhet
  • tretthet og lavgradig feber

Bivirkningene går tilbake etter 1-3 dager.

Bestill resept
sanity imagesanity image

Forfatter: Lege Kari Madeleine G Hilde
Sist oppdatert: 04.05.2023

Kilder