Osteopat i Oslo

Osteopater har omfattende kunnskap om kroppens funksjoner og hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer påvirker helsen. Vi tilbyr effektiv manuell behandling, samtidig som vi veileder, motiverer og støtter deg i å være aktiv og ta ansvar for din egen helse.

Med ekspertise innen sikker undersøkelse, behandling og forebygging, fungerer osteopater som primærkontakter. Ved mistanke om alvorlig sykdom vil de henvise til videre utredning.

Se ledige timer

Ønsker du veiledning om hva som er riktig behandling for deg?

Telefonveiledning: Ring 24 07 70 14

Autorisert helsepersonell er klare til å svare på dine spørsmål. Vi besvarer telefonen innen 30 sekunder. Helt kostnadsfritt for deg.

Online veileder

Svar på noen enkle spørsmål og få en umiddelbar anbefaling om hvilken behandler som best kan gi du deg hjelper du trenger.

Hva skjer hos osteopaten?

Hos Dr.Dropin Fysikalske blir man møtt av en profesjonell og hyggelig osteopat som tar seg tid til å høre din sykehistorie. Dette er en sentral del av den diagnostiske prosessen, så det er viktig at osteopaten får et godt overblikk på symptombildet.

Vi tar oss god tid til den første samtalen og kartleggingen for å få en fullstendig forståelse av deg og dine plager. Denne informasjonen danner grunnlaget for videre undersøkelser og behandlinger, og vi er opptatt av at du skal forstå årsakene til plagene dine og hvorfor vi velger de spesifikke tiltakene.

Under behandlingen benytter vi et bredt spekter av manuelle teknikker, både milde og kraftige. Eksempler på slike teknikker kan være manipulasjon (knekking), muskeltøyninger, eller lettere teknikker for muskler og ledd. I tillegg inkluderer vi øvelser og andre aktiviteter som en del av behandlingen, og noen av disse kan du følge opp hjemme. Tiltakene tilpasses individuelt til hver pasient.

God håndtering av plagene er viktig for livskvaliteten både på kort og lang sikt. Vi fokuserer på å gi deg verktøyene du trenger for å håndtere plagene på en effektiv måte. Det er vanlig å oppleve plager i løpet av livet, og økt kunnskap om hvordan kroppen fungerer kan bidra til at plagene oppstår sjeldnere, varer kortere og er mindre smertefulle.

Vi samarbeider med terapeuter fra andre profesjoner innenfor muskel- og skjeletthelse. Evaluering og kunnskapsdeling på tvers av terapeuter og profesjoner gir et bredere perspektiv som er til nytte for deg som pasient.

Se ledige timer

Utdannelse, posisjon i helsevesenet og rettigheter

Osteopati - utdannelse og posisjon i helsevesenet:

  • Utdannelsen er fire år.
  • Osteopat har beskyttet yrkestittel og er autorisert helsepersonell
sanity imagesanity image