Fruktbarhetssjekk

Fruktbarhetssjekk / Infertilitetsutredning hos Dr.Dropin Medisinske senter

Ufrivillig barnløshet - infertilitet - er noe som rammer hvert syvende par. Hvis man har hatt et samliv uten prevensjon i ett år uten å blitt gravide defineres det som infertilitet. Dr.Dropin Medisinske senter på Majorstuen har gynekolog med spesiell interesse for og kunnskap om fertilitet.

Bestill time i en av våre klinikker

Se ledige timer

Infertilitetsutredning par

Hvis man er et par og ønsker å utredes for ufrivillig barnløshet, så er det hensiktsmessig om man kommer sammen på time hos gynekologen ved å booke 2 påfølgende timer samme dag. Dette gjelder også hvis likekjønnede par ønsker barn sammen. Begge må vurderes før man kan søke videre om IVF hvis det blir aktuelt.

Infertilitetsutredning kvinne

Normalt inneholder fruktbarhetssjekken følgende undersøkelse, men de tilpasses dine behov:

 • Kartlegging av sykdomshistorie, medisinbruk (inkludert prevensjon) og menstruasjonssyklus
 • Blodprøver (inkludert hormoner)
 • Ultralydundersøkelse av livmoren og eggstokkene
 • Undersøkelse av livmorlommen og egglederfunksjon ( Vannscann, HysCos) med eller uten kontrastvæske

Infertilitetsutredning mann

Normalt inneholder infertilitestutredningen følgende undersøkelse, men de tilpasses dine behov:

 • Sykdomshistorie (blant annet om man har hatt kusma) og medisinbruk.
 • Henvisning til sædanalyse på sykehuset. Mer informasjon om hvordan analysen foregår på sykehuset kan leses her: https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sedanalyse
 • Hvis sædanalysen viser redusert sædkvalitet går man videre med hormonprøver. Det er en blodprøve som mannen tar hos en av Furst sine prøvetakingsstasjoner. Gynekologen du var hos vil ta kontakt med deg og rekvirerer prøvene hvis dette må utføres.
 • Noen ganger vil det også foretas undersøkelse av testiklene, sædstrengen og prostatakjertelen med tanke på infeksjon eller knuter

Hvor tar jeg blodprøver?

Blodprøvene kan du ta på en av prøvestasjonene til Furst (https://www.furst.no/globalassets/pdf/kart.pdf) , på fastlegekontoret eller på laboratoriet på sykehuset. Dette utføres etter at du har vært på infertilitetssjekk hos en av våre gynekologer på Dr.Dropin Medisinske senter. Noen prøver krever at man utfører de på bestemte tider i syklusen og dette vil gynekologen hos  Dr.Dropin planlegge sammen med deg.

Hvilke blodprøver er nødvendig for kvinnen?

Gynekologen vil gjøre en individuell vurdering av hvilke blodprøver som bør tas på hvilke tidspunkt. Under følger en liste av aktuelle prøver.


Syklusavhengig

 • Østradiol
 • FSH
 • LH
 • Prolaktin

Syklusuavhengig

 • AMH
 • Stoffskifte ( TSH og Fritt-T4)
 • Testosteron og SHBG
 • Infeksjons prøver inkl. HIV og Hepatitt-status

Hvilke blodprøver er nødvendige for mannen?

 • Infeksjonsprøver ink. HIV og Hepatit-status

Hvor lenge varer utredningen for infertilitet?

Selve konsultasjonen per person tar bare ca 20-30 minutter. Dere vil bli fulgt opp i etterkant av konsultasjonen hvis man går videre med sædprøve eller blodprøver. Dere vil få svar og råd om det dere lurer på og en plan for veien videre.

Hva skjer videre hvis man må videre til prøverørsbehandling (IVF)?

På bakgrunn av funn og ønsker hos den/dere som søker hjelp, vil legen kunne henvise videre til IVF etter at utredning som er nødvendig er utført. Gynekologen er forpliktet til å vurdere om alle kriterier for fertilitetsbehandling er oppfylt, inkludert en undersøkelse av begge parter.

Gynekologen hos Dr.Dropin vil hjelpe til med å fylle ut standard henvisningsskjema til IVF og sende med alle nødvendige undersøkelser som er utført. En henvisning til IVF krever politiattest. Les mer om utredning for IVF hos Oslo Universitetsykehus: https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ufrivillig-barnloshet-infertilitet.

Hva er en egglederundersøkelse?

Egglederundersøkelse ( vannscann, HysCos ) utføres for å se om egglederne er åpne. Det gjøres på et bestemt tidspunkt i syklusen (dag 8-11) og det settes opp time til dette ved behov etter innledende infertilitetsutredning hos gynekolog.

Det er også mulig å bestille undersøkelsen separat fra annen utredning, hvis det er kun dette man har behov for å undersøke. Det er i hovedsak ikke nødvendig å utføre egglederundersøkelse hvis man ikke har et ønske om barn i nær fremtid, ønsker henvisning til IVF grunnet mistanke om infertilitet eller har gjennomgått en sykdom som tilsier at egglederne kan være tette. Dette kan gynekologen hjelpe deg med å avgjøre.