Muskulær hodepine og svimmelhet

Hodepine kan erfares på flere måter. Smertene kan eksempelvis oppstå gradvis over bakhodet og flytte seg nærmere pannen. Smertene kan også konsentrere seg over tinningen og samtidig påvirke synet. Det sistnevnte eksempelet kan være indikasjon på migrene. Denne type hodepine øker ofte gradvis og kan ofte føre til kvalme og oppkast når smerten nærmer seg toppen. Migrene kan oppstå av mange årsaker, men en ser samtidig god effekt av behandling hos fysioterapeut og kiropraktor. Har en hyppige migrene anfall vil en uansett anbefale å få vurdert anfalls dempende medisiner hos legen da det kan gi umiddelbar virkning ved et migreneanfall.

Bestill time

Muskulær hodepine og svimmelhet

Smerter som brer seg over hodet og frem mot pannen stammer ofte fra anspent muskulatur rundt nakke, skuldre og hals. Faktorer som kan styrke mistanken om at hodepinen kommer fra muskulaturen er dersom en ofte erfarer hodepine etter en lengre dag på jobb, under stressende perioder, langvarig statisk arbeid eller at det oppstår oftere når det er kaldt. En grundig undersøkelse, behandling og opplæring av tiltak en selv kan utføre hjemme kan bidra i å gjøre redusere hodepinen og fungere bedre igjennom uken.

Svimmelhet kan i noen tilfeller oppstå som følge av mange av de samme faktorene som hodepinen nevnt over. Dersom en er godt utredet og har fått avkreftet at svimmelheten stammer fra balanseorgan, virus på balansenerven eller sentrale årsaker så vil en starte behandling for cervikogen svimmelhet med fokus rundt nakken.

Dan forklarer

Hodepine og svimmelhet kan komme av flere årsaker. Derfor vil en alltid anbefale at en oppsøker lege om en opplever akutt svimmelhet, spesielt om det er akkompagnert med sterk hodepine.

Våre klinikkerVåre klinikker
Våre klinikker